Ett urval av artiklar av intresse för UPS.


Kollektiv trafik, ekonomi

Lågtrafik räcker inte långt

UNT debatt  2019-02-18
Enbart resor på dagtid räcker inte för att hinna med sociala aktiviteter, skriver Barbro Kullenberg.
Läs mer


Trygghet, brott mot äldre

Telefonbedrägerier mot äldre halverade

UNT  2019-02-18
Antalet telefonbedrägerier har halverats sedan augusti i fjol, enligt siffror från polisens nationella bedrägericenter.
Läs mer


Friskvård och social infrastruktur, seniorrestaurang

Det finns sju andra seniorrestauranger

UNT debatt  2019-02-20
Vi har tyvärr inte möjlighet att erbjuda subventionerade seniorluncher i alla delar av kommunen. skriver Caroline Hoffstedt.
Läs mer

Det kommer finnas pengar till seniorluncher

UNT debatt  2019-02-24
Det är fel att avveckla de väl fungerande seniorluncherna på Fyrishov, skriver Jonas Segersam (KD).
Läs mer

Dåligt argument att äldre ska gå till lunch

UNT debatt  2019-02-24
Det är ett dåligt argument det finns många seniorrestauranger att välja på när många äldre har svårt att gå längre sträckor, skriver Gunnel Jägare, Lars O Ericsson och Björn Hammarberg.
Läs mer


Forskning, demenssjukdom

Minskad risk för alzheimer hos kulturellt aktiva

Svensk Geriatrik  2019-02-21
Att hålla igång hjärnan med kulturella aktiviteter och att vara fysiskt aktiv i medelåldern kan minska risken att drabbas av demens senare i livet. Det visar en studie från forskare vid AgeCap, Centrum för ådrande och hälsa, vid Göteborgs universitet.
Läs mer


Forskning, hälsa, alkohol

Fler alkoholrelaterade skador bland äldre

Forskning.se 2019-02-21
Äldre i Sverige dricker mer idag än tidigare. Samtidigt blir de alkoholrelaterade skadorna fler, enligt en ny rapport. Känsligheten för alkohol ökar med stigande ålder, precis som risken för andra skador och sjukdomar.
Läs mer


Boende, särskilt boende

Skapa bra bostäder åt våra äldre

UNT debatt  2019-02-23
Det behövs fler vård- och omsorgsboende i kommunal regi, skriver Vänsterpartiets representanter i Uppsala kommuns äldrenämnd Tobias Smedberg, Ingrid Nordlander och Carl Åborg.
Läs mer


Vård och omsorg, hemtjänst

Så mycket personal passerar äldres bostad

Senioren  2019-02-22
Äldreomsorgen står och stampar när det gäller den stora mängd personer som äldre med hemtjänst måste möta varje vecka.
Läs mer


Synskadade, tillgänglighet

Ingen information om ledstråken

UNT debatt  2019-02-22
Uppsala kommun vill inte berätta var ledstråken för synskadade finns, skriver Wieslaw Wasowski, Ombudsman Synskadades Riksförbund Uppsala län.
Läs mer


Ålderism

Sverige i botten när det gäller respekt för äldre

Expressen  2019-02-22
Varför har människor över 60 inget värde? Sverige ligger i botten i världen när det gäller att respektera äldre. Det kommer att behöva ändras radikalt i framtiden.
Läs mer