Ett urval av artiklar av intresse för UPS.


Rehabilitering, Region Uppsala

Rehabilitering samlas i nytt centrum i Ultuna

Region Uppsala  2019-02-25
Öppenvårdrehabiliteringen som idag bedrivs på Akademiska sjukhuset och Samariterhemmet ska samlas i ett nytt centrum i Ultuna. Idag ställde sig sjukhusstyrelsen bakom förslaget. – Det här innebär en förbättring för patienter som behöver rehabilitering. De får komma till en grön och rogivande miljö, där de får tillgång till all specialistkompetens på ett och samma ställe, säger Malin Sjöberg Högrell (L), ordförande för sjukhusstyrelsen.
Läs mer


Samhälle, ensamhet

60-plussare skiljer sig som aldrig förr

UNT  2019-02-25
Tills döden skiljer oss åt – nej, så funkar det inte för många av dagens seniorer. Sverige är det enda land i världen som har fler frånskilda i åldrarna 60 + än änkor/änkemän.  Och av alla skilda svenskar är hälften över 60 år.
Läs mer


Välfärdsteknik

Ökad självständighet med intelligent dusch

Forskning.se  2019-02-28
Känslan av att kunna klara mer själv och få en privat stund. Mer tid till att stödja och uppmuntra de boende att klara sig själva. Reflektioner från äldre och personal på ett boende i Karlstad kommun som under ett års tid testat en så kallad intelligent dusch.
Läs mer


Pension, ekonomi

Forena: Därför behöver avgifterna till pensionerna höjas

DN Ekonomi  2019-03-04
Avgifterna till pensionssystemet behöver höjas – annars riskerar även medelålders att få en pension som ligger långt under halva nivån på slutlönen. Varningen kommer från försäkringsfacket Forena som i en kommande rapport presenterar en rad krav för att trygga framtidens pensioner.
Läs mer


Vård och omsorg, undernäring

Han vill få vårdpersonal att prata om undernäring

Vårdfokus  2019-02-26
Nästan varannan äldre på vårdboenden ligger i riskzonen för undernäring. Sjuksköterskan och professorn Albert Westergren vill med sin nya bok få vårdpersonal att förstå att allt inte handlar om näringsintag. Det är mycket annat som spelar in för att få äldre att vilja äta.
Läs mer


Vård och omsorg, personal

Fortsatt personalbrist i hälso- och sjukvården

Socialstyrelsen  2019-02-28
Det råder fortsatt brist på ett flertal yrkesgrupper inom sjukvården. Samtliga 19 regioner som bedömt tillgång och efterfrågan på specialistläkare uppger att det är brist på allmänläkare, 18 rapporterar brist på psykiatriker och 17 bedömer att det är brist på geriatriker, säger Katarina Sandberg.
Läs mer


Vård och omsorg, arbetsmiljö

Krav på att åtgärda arbetsmiljöbrister inom äldreomsorgen

Arbetsmiljöverket  2019-02-26
Arbetsmiljöverket inledde hösten 2017 en nationell tillsyn av äldreomsorgen som ska sträcka sig över tre år. Hittills har myndigheten gjort drygt 1 200 besök hos drygt 150 arbetsgivare. Sammanlagt har de fått närmare 3 500 krav på att åtgärda arbetsmiljöbrister.
Läs mer


Boende, trygghetsboende

Mary har väntat i fem år på trygghetsboende

SR P4 Uppland 2019-02-27
I drygt åtta år har den pensionär som idag får trygghetsboende i Uppsala stått i kö. Mary Högberg är 91 år och bor två trappor upp, utan hiss.
Läs mer


Kollektiv trafik, ekonomi

Ge pensionärerna gratis buss dagtid

UNT debatt  2019-03-01
Pensionärer borde få åka gratis mellan kl 10 och 15, skriver Björn Magnusson.
Läs mer


Uppsala kommun, politik

Mittenstyret fick backa på äldrepengarna

UNT  2019-03-01
Det nya Mittenstyret tvingas ändra i budgeten sedan Uppsalaalliansen och Vänsterpartiet fått igenom ett yrkande om tio miljoner kronor mer till de äldre vid senaste fullmäktige.
Läs mer


Äldrevänliga staden, kollektiv trafik, trygghetsboende

Hur blir det med äldrevänligheten?

UNT debatt  2019-03-04
Uppsala har en hel del att kvar för att leva upp till benämningen äldrevänlig kommun, skriver Lars O Ericsson.
Läs mer