Ett urval av artiklar av intresse för UPS.


Medicinering, geriatrik

Antidepressiva till äldre kan orsaka rubbningar i hjärtrytmen

Socialstyrelsen  2019-04-15
Nästan 500 000 personer 65 år och äldre använder läkemedel som är klassade med risk att kunna orsaka en ovanlig men livshotande rubbning i hjärtrytmen. Hälften av dessa läkemedel är antidepressiva preparat. Men förebyggande åtgärder och ökad medvetenhet kan minimera risken att drabbas av så kallad hjärtarytmi.
Läs mer


Friskvård och social infrastruktur, ekonomi

”Varför togs satsningen på Äldrelyftet bort, regeringen?”

SVT Opinion  2019-04-16
”Vår förvåning och besvikelse över att regeringen väljer att plocka bort en satsning i budgeten som (S) hade som vallöfte och som Moderaterna och Kristdemokraterna hade sett till skulle ha blivit verklighet är stor”, skriver företrädare för Riksidrottsförbundet och pensionärsorganisationerna.
Läs mer


Sjukhusvård, trycksår

Färre patienter drabbas av trycksår efter särskild satsning

Region Uppsala  2019-04-16
Andelen patienter som drabbas av trycksår när de vårdas på sjukhus har minskat kraftigt på ett år. Det visar ny statistik som presenteras idag. – Region Uppsala har arbetat systematiskt för att minska förekomsten av trycksår och nu ser vi resultatet av detta, säger Ann-Sofie Geschwindt, utvecklingsstrateg vid Region Uppsala.
Läs mer


Sjukhusvård, vård och omsorg

Fokus på vården av sköra äldre med nytt centrum på Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Svensk Geriatrik  2019-04-19
Nu tar Sahlgrenska Universitetssjukhuset ytterligare steg för att förbättra vården av sköra äldre. Idag ställde sig sjukhusets styrelse bakom beslutet att bilda ett geriatriskt utvecklingscentrum för att stärka vård och forskning runt den växande patientgruppen.
Läs mer


Vård och omsorg, demensvård

Här påskpysslar barn och demenssjuka

UNT  2019-04-16
I ett nytt samarbete ska Årstagårdens äldre möta förskolebarn från förskolan Lilla Academia. Samarbetet är viktigt för de äldre och det ska bli fler möten under året.
Läs mer


Vård och omsorg, politik

Regeringen satsar mer på äldreomsorg

UNT debatt  2019-04-21
Äldreomsorgen får mer pengar, skriver Caroline Hoffstedt och Marlene Burwick.
Läs mer

310 miljoner togs bort ur budgeten

UNT debatt  2019-04-25
Regeringen tog bort en äldreomsorgssatsning på 310 miljoner ur budgeten, skriver Lars O Ericsson.
Läs mer

”Satsning” gav mindre pengar till omsorg

UNT debatt  2019-04-25
Regeringen har i vårbudgeten dragit bort 310 miljoner kronor från äldreomsorgen, skriver Cecilia Forss (M).
Läs mer


Biståndsbedömning, vård och omsorg

Deprimerad 93-åring i Uppsala får stöd av domstol

UNT  2019-04-22
En nedstämd 93-årig dam i Uppsala nekades plats på äldreboende av kommunen. En domstol river upp beslutet och låter henne flytta in.
Läs mer


Ekonomi, fattiga äldre

”Ser pensionärer som plockar burkar” – demonstrationståg mot hemlöshet bland pensionärer

TV4 Nyheterna  2019-04-24
Tusentals människor samlades upp i Stockholm för att protestera mot att pensionärer tvingas leva i hemlöshet – en protestlista ska lämnas till regeringen.
Läs mer


Välfärdsteknik

”Långt svårare att komma igång med välfärdsteknologi än man tror”

Högskolan Väst 2019-04-25
Mobila larm med GPS eller appar som stödjer patienter. Det är exempel på välfärdsteknologi inom vård och omsorg som ska öka trygghet, aktivitet, delaktighet eller självständighet för personer med funktionsnedsättning eller äldre. Att införa detta är inte alltid problemfritt. Högskolan Väst deltar i ett forskningsprojekt som vill förbättra införandet.
Läs mer


Forskning, geriatrik

Nyupptäckt mekanism kan leda till förbättrad blodsockerkontroll

Svensk Geriatrik  2019-04-26
Många diabetespatienter har inte bara problem med sitt insulin utan även med frisättningen av hormonet glukagon. Forskare vid Uppsala universitet har nu upptäckt en reglermekanism som i förlängningen kan leda till nya möjligheter att förbättra blodsockerkontrollen hos dessa patienter. Forskningen presenteras i den vetenskapliga tidskriften Diabetologia.
Läs mer


Ålderism

Ageism: A ‘Prevalent and Insidious’ Health Threat

New York Times  2019-04-26
The World Health Organization has begun four studies intended to define ageism and identify ways to combat it.
Läs mer


Vård och omsorg, personal

Stärkt kompetens i vård och omsorg med skyddad yrkestitel för undersköterskor

Regeringskansliet  2019-04-29
En skyddad yrkestitel införs för undersköterskor. Detta föreslår utredningen om reglering av yrket undersköterska. Regleringen innebär att endast de som har viss utbildning eller kompetens kommer att få använda yrkestiteln undersköterska.
Läs mer