Ett urval av artiklar av intresse för UPS.


Boende, ekonomi

Så hamnar bostadstillägget i kommunkassan

Senioren  2019-05-06
Äldre i särskilt boende får inte behålla hela sitt bostadstillägg. I stället tar kommunen hand om pengarna, visar SPF Seniorernas rapport.
Läs mer


Välfärdsteknik, vård och omsorg

Den kommunala äldreomsorgen ligger efter på teknikfronten

Dagens Medicin  2019-05-08
På mitt allra första jobb i journalistiken – lokaltidning i slutet av 1990-talet – observerade jag hur män anställda i kommunen vi bevakade ofta hade en mobil dinglande i hölster från bältet.
Läs mer


Välfärdsteknik, vård och omsorg

Ny teknik löser inte äldreomsorgens kris

Dagens Samhälle  2019-05-09
Bristen på yrkesutbildade kollegor är ett stort problem för Kommunals medlemmar. Men det är inte bara underbemanningen och dess allvarliga konsekvenser för den fysiska och psykiska arbetsmiljön som är problemet. Kompetensbristen riskerar också att bli ett hinder för det som alla pratar om som lösningen – digitaliseringen, skriver företrädare för Kommunal.
Läs mer


Vård och omsorg, personal

Vad har IVO sett 2018: brister i kunskap skapar risker inom äldreomsorgen

IVO  2019-05-10
När IVO granskar äldreomsorgen, hemsjukvården och den kommunala hälso- och sjukvården ser vi att bristande kunskap bidrar till att äldre personer utsätts för allt från otrygghet till missförhållanden och allvarliga vårdskador.
Läs mer


Boende, stadsplanering

Klarar inte av bygga bostäder till äldre

Senioren  2019-05-13
Antalet kommuner som bedömer underskott på särskilda boendeformer för äldre har ökat med elva på ett år. Det visar Boverkets genomgång av läget i Sverige.
Läs mer


Pension, ekonomi

Stopp för skattefria miljoner för pensionärer som flyttar till Portugal

SVT Nyheter  2019-05-16
Sveriges befintliga skatteavtal med Portugal tillåter svenska pensionärer att flytta till Portugal i fem år, plocka ut hela sin tjänstepension skattefritt, och sedan flytta tillbaka till Sverige igen. Men nu är den ”luckan” täppt, menar finansministern som i dag har skrivit på ett nytt avtal med Portugal. Avtalet måste senare godkännas av Sveriges riksdag.
Läs mer


Politik, demensvård

Regeringen hopplös gällande demensplan

Dagens Samhälle  2019-05-17
Efter flera förspillda år är det bra att en nationell demensplan nu kommer på plats, men regeringen Löfvens senfärdighet och ovilja att prioritera de demenssjuka är anmärkningsvärd, replikerar Kristdemokraternas vice partiledare Jakob Forssmed och äldrepolitiske talesperson Michael Anefur.
Läs mer