Ett urval av artiklar av intresse för UPS.


Politik, Ekonomi

”Naivt att tro på bättre pensioner”

Senioren  2019-06-25
Politikerna börjar i fel ände och tar inte sitt ansvar för bristerna i pensionssystemet. Det tycker SPF Seniorerna, och får stöd av LO.
> Läs mer


Friskvård och social infrastruktur, Fallolyckor

Vad tänker anhöriga om fall och fallprevention?

NKA (Nationellt kompetenscentrum anhöriga)  2019-06-25
Nationellt kompetenscenter anhöriga (Nka) har sökt och beviljats medel från Socialdepartementet för utvecklings av en verktygslåda gällande äldres fallprevention. Verktygslådan ska riktas till anhöriga som vårdar eller stöttar äldre i hemmet.
> Läs mer


Ålderism

Mer måste göras mot åldersdiskrimineringen

Dagens Samhälle  2019-07-01
Svensk lag förbjuder numera diskriminering på grund av ålder. Men trots det behandlas äldre fortfarande både nedlåtande och kränkande, skriver riksdagsledamöterna Barbro Westerholm (L) och Thomas Hammarberg (S) tillsammans med flera pensionärsorganisationer m.fl.
> Läs mer


Forskning, Åldrande

Att bromsa åldrandet inte längre science fiction

Forskning.se  2019-07-02
Kan vi i framtiden få mediciner som bromsar åldrandet och gör oss friskare under våra sista år? Det låter som science fiction men behöver inte längre vara det. Runtom i världen forskas det numera intensivt på att förstå vad som driver åldrandet – från ett cellbiologiskt perspektiv.
> Läs mer


Politik, Vård och omsorg

Kommission ska rädda äldreomsorgen

Senioren  2019-07-05
Regeringen tillsätter en kommission för att hitta svaret på hur vården och äldreomsorgen ska betalas framöver.
> Läs mer


Politik, Vård och omsorg

PRO välkomnar Välfärdskommissionen men efterlyser ett äldreperspektiv

PRO  2019-07-05
Regeringen inrättar en Välfärdskommission där staten, kommuner och regioner och fackföreningar ska hitta metoder för att stärka välfärden framöver. PRO välkomnar initiativet men efterlyser ett äldreperspektiv.
> Läs mer


Vård och omsorg, Kvalitet

”De måste se sig själva i spegeln”

Aftonbladet  2019-07-07
Aftonbladet har granskat äldreomsorgen under ­våren och sommaren. Attendo är den vårdgiv­are som kritiserats flest gånger av Ivo för att driva underbemannade äldre­boenden. – Attendo måste givetvis följa lagar och regler men också kunna se sig själva i spegeln och känna sig helt trygga med att våra äldre får den allra bästa omsorgen, säger socialminister Lena Hallengren (S).
> Läs mer


Vård och omsorg, Personal

Personal kan saknas i nya lokaler

UNT debatt  2019-07-10
Kommuner ska inte bygga nya lokaler om personal saknas att fylla dem, skriver tre företrädare för medlemsorganisationen Kommuninvest.
> Läs mer


Friskvård och social infrastruktur, Ensamhet

Bryter ensamhet med promenader

UNT  2019-07-17
Ett sätt att komma ut och träffa nya människor. Under sommaren arrangeras pensionärspromenader i Gränby.
> Läs mer


Politik, Boende

Allt större brist på bostäder för äldre

UNT  2019-07-19
Nära hälften av Sveriges kommuner rapporterar brist på särskilt boende för äldre. 78 kommuner saknar helt seniorbostäder. Av Uppsala läns åtta kommuner rapporterar tre underskott.
> Läs mer


Låt äldre döva, blinda och dövblinda bo ihop

UNT debatt  2019-07-20
För att leva upp till krav på patientsäkerhet krävs boenden för äldre med särskilda kommunikationsbehov, menar M i Uppsala.
> Läs mer