Ett urval av artiklar av intresse för UPS.


Boende, värmen

Över 30 grader på äldreboendet

UNT  2018-07-24
En anhörig till en kvinna på ett äldreboende i Uppsala kommun har lämnat in ett klagomål till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) efter att kvinnan drabbats av värmeslag i samband med hög inomhustemperatur.
> läs mer

Äldreboenden får AC i värmen

UNT  2018-07-24
Alla kommunala äldreboenden ska få portabla anläggningar för luftkonditionering för att minska påfrestningarna för de äldre. De första har redan börjat installeras.
> läs mer

Extremvärmen: Fler äldre som dött i juli än tidigare år

SvD  2018-08-05
Den ihållande hettan är sannolikt förklaringen till att fler än normalt har dött under juli jämfört med samma månad tidigare år. Överdödligheten gäller åldersgruppen 65 år och äldre. Stockholm, Jönköping och Östergötland rapporterar dessutom en signifikant ökning av antalet patienter med värmerelaterade problem på akutmottagningarna.
> läs mer

Torkan och värmen 2018

Regeringskansliet  2018-08-03
Den långvariga värmen och torkan har fått betydande konsekvenser för samhället. I nuläget pågår flera skogsbränder runt om i landet och jordbruket har drabbats märkbart av torkan. Torkan har också lett till låga grundvattennivåer. Den höga temperaturen kan få konsekvenser för hälsan, särskilt hos äldre och sjuka.
> läs mer


Vård och omsorg

Välfärdsbehoven ökar i takt med att vi lever allt längre

Regeringskansliet  2018-06-25
Idag presenterade regeringen sin syn på framtidens äldreomsorg i en skrivelse till riksdagen, Framtidens äldreomsorg – en nationell kvalitetsplan. De kommande åren står svensk vård och omsorg inför behov av både strukturella förändringar och investeringar till följd av den demografiska utvecklingen.
> läs mer


Vård och omsorg, Uppsala kommun

LOV-boenden fick ge sig mot kommunen

UNT  2018-07-02
Samtliga privata vårdhem, som drivs enligt LOV, har nu accepterat sänkt kommunal ersättning – något som kan leda till försämrad vård. ”Självklart påverkar det här verksamheten”, säger Anna Jakobsson, som är verksamhetschef vid Aleris Salabacke Plaza.
> läs mer


Vård och omsorg, Politik

Studio Ett specialsändning: Framtiden för äldrevården

Sveriges Radio  2018-08-07
Studio Ett gör en temasändning om en av de stora valfrågorna – hur ska en åldrande befolkning få det stöd den behöver och vad får det kosta? Vad behöver göras politiskt vad det gäller äldrevården och äldrefrågor? Och vad borde ha gjorts för längesen? Om det ska vi tala med politiker som varit med länge.
> läs mer


Boende

Två av tio äldre behöver bättre anpassat boende

HSB  2018-07-02
Hela 98 procent av äldre hushåll är nöjda med sitt nuvarande boende. Men knappt två av tio uppger att det finns ett annat boende som passar dem bättre. De som trots det inte flyttar tycker om sitt nuvarande boende för mycket, eller anser att det nya boendet är för dyrt. Det visar en undersökning som Sifo gjort på uppdrag av HSB Riksförbund.
> läs mer


Välfärdsteknik, etik

Roboten som nästan bryr sig

UNT  2018-06-24
Robotar kan simulera känslor, men att de anses kunna ersätta människor gör Merete Mazzarella djupt fundersam. Trots att också människor simulerar engagemang när det behövs.
> läs mer

Oklart vem som ansvarar för tekniklösningar i välfärden

DN debatt  2018-08-06
För att klara det ökade vårdbehovet hos en allt äldre befolkning måste vi öka användningen av teknik i välfärden. Men vad händer när komplexa tekniklösningar inte fungerar, vem är då ansvarig? Vi behöver ett offentligt samtal om ansvarsfördelningen, skriver Lars Liljedahl, Föreningen Sveriges socialchefer och Lars Lundberg, IT&Telekomföretagen.
> läs mer


Vård och omsorg, personal

Äldre i kläm när hemtjänst ska lösa integrationen

Expressen  2018-06-29
Politiker strävar ständigt efter att odla tulipanarosor. De vill både ta hand om våra äldre enligt utlovad nationell värdegrund och använda äldreomsorgen som ”integrationsmotor”. IVO varnar för att bristande kunskaper i svenska hos omsorgspersonal kan leda till vårdskador.
> läs mer

Vi kan inte förvandla välfärden till ett integrationsprojekt

SVT Opinion  2018-08-03
”Såväl förskolor som skolor och äldrevård ska fungera som integrationscentraler, för att det råder personalbrist där. Tanken är god teoretiskt. Men i verkligheten är det synnerligen dåligt genomtänkt”, skriver Rebecca Weidmo Uvell i ett debattinlägg.
> läs mer


Digitalisering, delaktighet

”Inför wifi på alla särskilda boenden”

UNT  2018-08-09
Liberalerna vill införa wifi på Uppsalas särskilda boenden och ge läkarna möjlighet att skriva ut sociala aktiviteter på remiss. Syftet är att bryta äldres ensamhet.
> läs mer

Kan alla bli digitala?

Senioren  2018-07-05
Bidrag till surfplattor? Utbildningsprojekt? Bibliotek? Vad är bäst lösning för att få fler äldre digitala, och vad händer med dem som inte vill?
> läs mer


Vård och omsorg, munhälsa

Annika Strandhäll: “Allt fler äldre avbokar sina tandläkarbesök”

News 55  2018-07-04
150 000 äldre är för fattiga för att gå till tandläkaren. På onsdagsförmiddagen bjöd PRO in till ett seminarium i Äldreforums tält för att diskutera rätten till frisk munhälsa på äldre dagar. “Det är en stor skam att det syns i munnen att man är fattig”, säger socialminister Annika Strandhäll (S).
> läs mer


Palliativ vård

L: Ibland räcker inte den palliativa vården

SvD  2018-08-07
Frågan är svår – den kräver stor omsorg och eftertanke. Men vi hjälper inte döende människor genom att ducka för frågan därför att vi är rädda för den. Vi får inte svika i bokstavligen sista stund.
> läs mer


Politik, delaktighet

“Jag är besviken på våra politiker – de nonchalerar oss äldre”

News 55  2018-08-12
Med bara en månad kvar till valet kan jag inte vara tyst längre. Jag är oerhört besviken på våra politiska partier. Trots att mer än var fjärde väljare är 65 år eller äldre, är det mycket tunt med äldre kandidater på partiernas valsedlar. Min slutsats är att de helt enkelt struntar i oss. På samma sätt som arbetsmarknaden vill göra sig av med äldre arbetskraft så värdesätts inte erfarenhet i de folkvalda beslutande församlingarna.
> läs mer

Kryssa en senior – Så kryssar du in din favorit

Senioren  2018-08-06
Taktik. Bara genom att väljarna kryssar kan det bli fler seniorer i riksdagen. Så här gör du när du kryssar på valsedeln.
> läs mer