Ett urval av artiklar av intresse för UPS.


Äldrevänliga staden, Uppsala kommun

Uppsala ska bli en äldrevänlig kommun

Uppsala kommun  2019-08-15
Satsningar för att minska den ofrivilliga ensamheten hos äldre, fler boende för 60+ och fler seniorluncher. Det är några av förslagen i den handlingsplan som Uppsala kommun tagit fram för att bli en äldrevänlig kommun. Programmet, som ger inriktning och prioriteringar, och handlingsplan bygger på dialoger med kommuninvånare som är äldre än 60 år.
> Läs mer

Uppsala ska bli mer äldrevänligt

UNT 2019-08-15
Fler äldrebostäder, minskad ensamhet, ökad tillgänglighet och en mindre klyfta mellan stad och land. Det är fyra viktiga områden i Uppsala kommuns nya program för en äldrevänlig kommun.
> Läs mer

Kommunens plan: Ett vänligare Uppsala för äldre

SVT Nyheter  2019-08-15
Uppsala kommun vill slå ett slag för de äldre och bli en mer äldrevänlig kommun. Det handlar om allt från att få fram fler äldrebostäder till att underlätta för seniorer att träffas oftare.
> Läs mer


Vård och omsorg, Ekonomi

Sluta kalla minskade resurser effektivisering

Dagens Samhälle  2019-08-16
De som arbetar inom välfärden har under många år pressat sig själva och stressat sig igenom dagen för att kompensera politikernas ”effektiviseringar”. Det som kallas behövliga effektiviseringar är därför alltför sällan lösningen utan själva grundorsaken till de problem som vi i dag har inom välfärden, replikerar Kommunals chefsekonom Torbjörn Dalin.
> Läs mer


Välfärdsteknik, Digitalisering

Ny webbplats ska ge ökad livskvalitet för äldre

Mälardalens högskola  2019-08-15
Forskare vid Mälardalens högskola (MDH) har skapat en webbplats där organisationer kan inspireras till samverkan kring ny teknik för att öka de äldres livskvalitet. Inom ett nytt forskningsprojekt kommer forskarna att undersöka hur organisationerna kan använda webbplatsen för att förbättra sina gemensamma processer för att införa ny teknik.
> Läs mer


Välfärdsteknik, Vård och omsorg

Välfärdstekniken möter utmaningen med den växande gruppen äldre

DN  2019-08-16
Om nio år väntas antalet personer över 80 år ha ökat med 50 procent. En utmaning för landets kommuner där ett stort antal redan nu går minus, delvis till följd av höga kostnader för vård- och äldreomsorgen. Ny, smart välfärdsteknik tros vara en del av lösningen.
> Läs mer


Pension, Jobb

Efterfrågan på äldre arbetskraft ökar

UNT  2019-08-04
I Sverige ska bemanningsföretaget Veteranpoolen växa med 2 500 personer. I Uppsala rekryteras pensionärer kontinuerligt inom alla områden.
> Läs mer


Trygghet, Brott mot äldre

Bluffpolis försöker lura äldre

UNT  2019-08-09
Elva äldre personer har polisanmält att man uppmanats lämna ut kontouppgifter över telefon. Alla har kontaktas av en bluffpolis som presenterat sig som ”Stefan Johansson”.
> Läs mer


Politik, Ensamhet, Vård och omsorg

Lämna inte årsrika i ensamhetens förfall

UNT debatt  2019-07-31
Vi måste adressera frågor om äldres ensamhet på alla nivåer, skriver regionrådet Malin Sjöberg Högrell (L).
> Läs mer

Glöm inte våra äldre

UNT debatt  2019-08-03
Ensamhet är ett av våra äldsta invånares mest upplevda problem. Det är både av medmänskliga och ekonomiska skäl viktigt att ta detta på största allvar, skriver Stefan Hanna.
> Läs mer

Äldreomsorg

UNT debatt  2019-08-16
Uppsalas politiska styres prioriteringar drabbar de äldre i kommunen, skriver företrädare för Kristdemokraterna.
> Läs mer