Ett urval av artiklar av intresse för UPS.


Särskilt boende, husdjur

Låt fler katter flytta in på äldreboendet

Dagens Samhälle  2019-09-16
Vi vill att fler äldreboenden prövar att ha katt och att det följs upp vetenskapligt. Ett sådant underlag är nödvändigt för att Socialstyrelsen ska kunna skriva riktlinjer för kattnärvaron på äldreboendena, skriver riksdagsledamoten Barbro Westerholm (L) och före detta utredaren Susanne Gaje.
> läs mer


Vård och omsorg, särskilt boende

Han samlar till vårdcykel för äldre

UNT  2019-09-17
När en av kommunens vårdcyklar befann sig tillfälligt på moderns äldreboende bestämde sig sonen för att en sådan skulle de äldre få tillgång till på heltid.
> läs mer


Vård och omsorg, särskilt boende

Nytt skabbutbrott på äldreboende

UNT  2019-09-18
Två gånger på kort tid har äldre på ett demensboende i Uppsala drabbats av skabb. Nu larmar anhöriga. ”De boende tas inte på allvar för att de är dementa. Vi vågar inte krama pappa”.
> läs mer


Vård och omsorg, politik

Förändra nuvarande brister i lagar för äldres vård och omsorg istället för en ny särlagstiftning

Seniorbloggarna  2019-09-20
En översyn av socialtjänstlagen (SoL) pågår, denna har bland annat fått direktiv att analysera och beakta vilken funktion en särreglering för äldre skulle ha för att få en sammanhållen och effektiv vård och omsorg.
> läs mer


Boende, trygghetsboende

Fler trygghetsboende behövs

Segersams blogg  2019-09-20
Nu sitter jag på kommunens Pensionärsråd och bostadsfrågan kommer upp. ”Sent ska syndaren vakna”, konstaterar jag. Verkar som det är mer bekymmer att hitta ett bra namn för boendeformen än att verkligen se till att äldre får fler platser i anpassade boenden i Uppsala.
> läs mer


Vård och omsorg, ekonomi

De gamla får frysa när kommuner effektiviserar

Aftonbladet  2019-09-24
Effektiviseringar betyder att de som jobbar i välfärden ska göra ett lika bra jobb men för mindre pengar.
> läs mer


Välfärdsteknik, vård och omsorg

Susanna Lundell: Ny teknik – hot eller möjlighet?

Kommunalarbetaren  2019-09-24
Det är viktigt att lyssna på de anställda när ny teknik införs i äldreomsorgen och på andra arbetsplatser, skriver Susanna Lundell.
> läs mer


Vård och omsorg, personalbrist

Vem tar hand om min mormor? Ett lotteri med få vinnare.

PRO  2019-09-26
PRO har länge påtalat att personalen inom äldreomsorgen behöver bättre villkor enligt devisen ”det som är bra för personalen är bra för de äldre”. Det är inget enkelt jobb att ta hand om äldre och det ställer höga krav med rätt kompetens.
> läs mer


Vård och omsorg, ensamhet

Många äldre känner sig fortfarande ensamma

UNT  2019-09-26
De flesta äldre är nöjda med sin hemtjänst eller äldreboendet de bor på. Men många besväras av ensamhet, visar en årlig undersökning från Socialstyrelsen.
> läs mer