Ett urval av artiklar av intresse för UPS.


Ålderism

Why we need a new UN Convention to fight ageism

AGE Platform Europe  2018-10-11
Nena Georgantzi, from AGE Platform Europe, is explaining the arguments in favour of a new international convention on older persons’ rights in a video produced as part of the work of the EU-funded programme COST IS1402 on ageism.
> läs mer


Äldrefrågor, Vård och omsorg

Europa åldras

PRO  2018-10-12
Europas befolkning åldras. Det ställer stora krav på hur länderna organiserar vården och omsorgen. Däribland hur de arbetar med att ge stöd till anhörigvårdare som är de överlägset vanligaste vårdgivarna, oavsett land.
> läs mer


Demensvård

Hopp om trendbrott i vården av demenssjuka

Senioren  2018-10-19
Vården och omsorgen om demenssjuka tar stora steg framåt. Det sa Wilhelmina Hoffman i ett framträdande på Äldreomsorgsdagarna.
> läs mer


Rehabilitering, Friskvård

De tar fajten mot Parkinson

UNT  2018-10-14
Två gånger i veckan träffas de och tränar boxning. De slåss mer än gärna mot Parkinsons sjukdom.
> läs mer


Sjukhusvård, Multisjuklighet

Satsning på sköra äldre gav resultat på akuten vid Mölndals sjukhus

Svensk Geriatrik  2018-10-08
Med en geriatrisk läkare på akutmottagningen vid Mölndals sjukhus kortades vistelsetiden för sköra äldre patienter med akuta ortopediska besvär. Den totala vistelsetiden på akuten minskade med nära två timmar i genomsnitt, visar ett nyligen genomfört projekt vid sjukhuset.
> läs mer


Pension, Ekonomi

Dags för debatt och insyn i pensionsfrågorna

Seniorbloggarna (SPF)  2018-10-16
Från SPF Seniorerna välkomnar vi Daniel Barrs inlägg i pensionsdebatten. Vi har länge varnat för den utveckling som Pensionsmyndighetens nye generaldirektör tar upp – med en sviktande tillit för pensionssystemet och en allt svagare koppling mellan arbete och pension.
> läs mer


Välfärdsteknik, Hemtjänst

App där man kan se när hemtjänsten dyker upp

SmartSthlm (Stockholms stad)  2018-10-09
En app där man kan se exakt när hemtjänstpersonalen dyker upp – och vid behov även boka om tiden. Och varför inte även en app där de äldre kan välja den mat som körs ut av hemtjänsten. Det är ett par av stockholmarnas förslag till nya digitala tjänster i Stockholms stad.
> läs mer


Välfärdsteknik, Etik

Trygghet och integritet

Äldrenytt  2018-10-18
Med modern och billig teknik är det ganska enkelt att placera en kamera hemma hos någon. Om jag har en pappa som bor på ett särskilt boende, kan jag som dotter sätta upp en kamera hemma hos honom på det särskilda boendet och på så vis se vad han har för sig (och vad personalen har för sig), och själv se om han får den omsorg jag tycker att han ska ha. I all välmening och antagligen utan att pappa ens vet om det.
> läs mer


Undernäring

Undernäring hos äldre ett samhällsproblem

Barometern  2018-10-09
Den samlade kostnaden för undernäring inom vård och omsorg beräknas i runda tal vara dubbelt så stor som kostnaden för övervikt och fetma. Trots dessa allvarliga konsekvenser är uppmärksamheten i samhället skrämmande liten.
> läs mer


Stadsplanering, Äldrevänliga staden

What would an age-friendly city look like?

The Guardian  2018-10-10
As the world’s population grows older and more urban, cities around the world must decide how to adapt.
> läs mer