Ett urval av artiklar av intresse för UPS.


Kollektiv trafik, Uppsala kommun

Vad händer med löftet om billig buss?

UNT debatt  2019-10-30
Många äldre väntar på att de ska hända något med frågan om gratis buss för pensionärer, skriver Lars O Ericsson.
> Läs mer

Vi jobbar hårt för seniorkortet

UNT debatt  2019-11-01
Vi gör vårt yttersta för att Uppsalas 70-plussare inom kort ska kunna åka billigare i kollektivtrafiken, skriver Erik Pelling och Caroline Hoffstedt.
> Läs mer


Vård och omsorg, ekonomi

Omsorg och vård under ökande press

Senioren  2019-10-17
Äldreomsorg och vård hamnar i skruvstäd när kommunernas och regionernas ekonomier dyker. Det framgår av årets andra ekonomirapport från Sveriges Kommuner och Landsting, SKL.
> Läs mer


Vård och omsorg, ekonomi

Åldrande befolkning skapar utmaningar för kommunerna

SVT Nyheter  2019-10-27
Färre ska försörja allt fler i takt med att befolkningen blir äldre i Sverige. Något som gör det svårare både att få pengarna att räcka till och att hitta personal. I Pajala och Borgholm är antalet invånare i arbetsför ålder färre än de som ska bli försörjda.
> Läs mer


Åldrande, ålderism

Din ålder avgör inte din ”ålder”

Senioren  2019-10-28
Stora individuella skillnader gör att ingen kan säga vad man klarar vid ett visst antal levda år, menar Delegationen för senior arbetskraft som vill motverka ålderism.
> Läs mer


Sjukhusvård, Region Uppsala

Fler inställda operationer än tidigare känt

UNT  2019-10-25
Enligt de preliminära uppgifterna var det omkring 150 operationer som ställdes in på Akademiska sjukhuset. Färska siffror visar att det var 244.
> Läs mer


Vaccinering, förebyggande

De kan drabbas hårdast av årets influensa

UNT  2019-10-19
Äldre personer riskerar att drabbas värst när årets influensa når Europa. Samtidigt har regionerna efter förra årets vaccinbrist kraftsamlat för att alla som vill ska kunna vaccinera sig.
> Läs mer


Pension, ekonomi

Svaga pensioner i Sverige efter 65

Senioren  2019-10-30
Svenska 65-plussares medianinkomst hamnar i botten jämfört med åldersgruppen 55-64 år. Det visar ny statistik från EU.
> Läs mer


Ensamhet, social infrastruktur, Uppsala kommun

Ensamhet bland äldre bekämpas

SR P4 Uppland 2019-10-22
Hemtjänstpersonal behöver bli bättre på att uppmärksamma äldre som känner sig ensamma. Det säger äldrenämnden ordförande i Uppsala kommun Caroline Hoffstedt (S).
> Läs mer

Så ska ensamheten brytas hos äldre i Uppsala kommun

Uppsala kommun  2019-10-28
Uppsala kommun har beslutat att fördjupa och förlänga samarbetet med Diakonistiftelsen Samariterhemmet. Syftet är att tillsammans arbeta aktivt för att hitta äldre som upplever ensamhet och lever i social isolering. Förhoppningen är att kunna motivera de äldre att delta i verksamhet som öppnar upp för ett socialt sammanhang och bättre hälsa.
> Läs mer

”Det finns många som är ensamma”

UNT  2019-11-01
Många äldre känner sig ensamma. Det är en bild som bekräftas i nya rapporter från Socialstyrelsen och flera regioner.
> Läs mer