Ett urval av artiklar av intresse för UPS.


Förebyggande, fallolyckor

Jo, statistik hjälper mot fallolyckorna

Aftonbladet  2019-11-04
Fallskador dödar flest människor i Sverige, officiellt drygt tusen varje år, men i verkligheten kanske dubbelt upp. De sker i vardagen och trivialiseras därför – till skillnad från mord, flyghaverier och naturkatastrofer som når löpsedlarna.

> Läs mer


Kollektiv trafik, Uppsala kommun

Har förhandlingarna avstannat?

UNT debatt  2019-11-05
Kommunen verkar inte ha aktiva förhandlingar om seniorkortet med Region Uppsala, skriver Jan Ask.

> Läs mer

Är UL:s prislapp för seniorkortet för hög?

UNT debatt  2019-11-05
Löftet om billigare seniorkort är cirka 14 månader gammalt nu, skriver Lars O Ericsson.

> Läs mer

Fortsatt kontakt om seniorkortet

UNT debatt  2019-11-13
Diskussionerna mellan Region Uppsala och Uppsala kommun om billigare seniorkort har inte upphört, skriver Johan Wadman.

> Läs mer


Pension, fattiga äldre

Hur kommer det sig att de svenska pensionärerna brukar beskrivas som de fattigaste i EU?

PRO:s blogg  2019-11-06
Det finns ingen hejd på missuppfattningar (medvetna och omedvetna) i sociala medier om innebörden av vårt omdebatterade pensionssystem, skriver Ingemar Hamskär, sakkunnig i pensionärers ekonomi på PRO.

> Läs mer


Stadsplanering, äldrevänliga staden

Skapa ett levande centrum för alla

UNT debatt  2019-11-06
Gågatan är illa underhållen och plattorna på Stora torget väler och spricker, skriver Kajsa Uhlin.

> Läs mer


Vård och omsorg, Uppsala kommun

Kris på äldreboendet Vigmund i Rasbo

UNT  2019-11-07
Äldreboendet Vigmund i Rasbo har problem. Bland annat har ytterdörren har stått olåst nattetid sedan i somras. Det ska ha anmälts ett flertal gånger till fastighetsägaren.

> Läs mer


Stadsplanering, yttre miljö

Bilen behövs för drägligt pensionärsliv

UNT debatt  2019-11-07
Trafikplaneringen i Rosendal är feltänkt för de äldre, skriver Staffan Bohlin.

> Läs mer


Äldrevänliga staden, Uppsala kommun

Uppsala ska bli en äldrevänlig kommun

UNT debatt  2019-11-08
Jag kan inte vara nöjd förrän alla Uppsalas äldre är nöjda och trygga med vår omsorg och service, skriver Caroline Hoffstedt.

> Läs mer

Vi ser fram emot konkreta åtgärder

UNT debatt 2019-11-21
Vi håller med Caroline Hoffstedt om den övergripande beskrivningen av vad som bör göras för att Uppsala skall bli en äldrevänlig kommun, skriver Gunnel Jägare, Lars O Ericsson och Björn Hammarberg.

> Läs mer


Sjukhusvård, ekonomi

Nytt larm: Äldres behov av vård sänker regionernas ekonomi

Senioren  2019-11-13
Nästan alla landets regioner går nu med underskott. Fler sjuka äldre framhålls som den kanske viktigaste orsaken.

> Läs mer


Välfärdsteknik, motion

Äldre tränar bättre med AR-glasögon

Forskning.se  2019-11-14
Så kallade AR-glasögon, glasögon som förstärker verkligheten, kan hjälpa äldre och funktionshindrade att träna upp sin balans. Glasögonen gör det roligare att träna, samtidigt som de hjälper patienten att komma ihåg sina övningar.

> Läs mer


Vård och omsorg, Uppsala kommun

Sju äldreboenden kan komma att upphandlas

UNT  2019-11-17
Verksamheten vid sju särskilda boenden i Uppsala kommun kan komma att upphandlas av privata vårdgivare.

> Läs mer