Ett urval av artiklar av intresse för UPS.


Trygghet, Brott mot äldre

Äldrebedrägerierna ökar – nu utbildas Helsingborgs seniorer

SVT Nyheter 2019-11-25
Telefonnumret ser ut att tillhöra banken men personen som ringer upp kan vara en bedragare. Men hur vet man det och vad gör man? Det får nu Helsingborgs äldre lära sig i en informationskampanj från staden.

> Läs mer


Särskilt boende, Trygghet, Brott mot äldre

Ökad vaksamhet efter stölder på äldreboende

UNT 2019-12-06
Värdeskåp bröts upp hos vårdtagare på ett äldreboende i Uppsala. Utredningen har lagts ner.

> Läs mer


Trygghet, Våld i nära relationer

Äldre kvinnor särskilt sårbara för våld i nära relationer

Dagens Nyheter 2019-11-26
Det handlar sällan om slag i ansiktet. Oftare om att rullstolen placeras lite för långt bort. Om att batterierna tas ur hörapparaten och om slag på armar och ben. Under rubriken ”Våldet går inte i pension” vill Brottsofferjouren uppmärksamma ett dolt samhällsproblem.

> Läs mer


Friskvård och social infrastruktur, Uppsala kommun

Träffpunkten Storgatan 11 räddad

UNT 2019-11-26
Kommunen tar över Träffpunkt Storgatan 11 vid nyår och personalen följer med. ”Verksamheten är räddad”, säger pensionärsrådet som driver den i dag.

> Läs mer


Vård och omsorg, Uppsala kommun, Politik

Beslut om upphandling av äldreboenden

Uppsala kommun 2019-11-29
Uppsala kommun kommer att upphandla sju boenden under perioden 2020 till 2021. Det beslutade äldrenämnden vid sitt sammanträde den 28 november.

> Läs mer

Historisk privatisering av Uppsalas välfärd

UNT debatt 2019-11-28
Nu inleder Uppsala den största privatiseringsoffensiven på mycket länge, skriver Tobias Smedberg (V).

> Läs mer

De här boendena ska drivas i privat regi

UNT 2019-12-03
Sju särskilda boenden, som i dag drivs av Uppsala kommun, ska upphandlas. Fyra ligger på landsbygden. Tre i stan.

> Läs mer


Ekonomi, Vård och omsorg, Demografi

Akut läge för välfärden i glesbygden närmar sig

DN Ekonomi 2019-11-29
Dagen närmar sig när krisen i den kommunala välfärden blir akut i glesbygder. Äldreboomen är på väg och en minskande skara yrkesverksamma måste försörja en växande grupp äldre. Invånare över 90 år kostar i snitt sin kommun en halv miljon kronor om året.

> Läs mer

Kanske måste fler springa fortare

UNT 2019-12-04
”Det går bra för Uppsala. Men läget är ändå akut”, skriver Lennart Lindström i en analys av kommunens budget.

> Läs mer

Dramatisk ökning av 80-plussare i storstäderna

UNT 2019-12-05
Fram till år 2027 kommer andelen äldre öka kraftigt, vilket innebär en stor utmaning för kommunerna. Den slutsatsen drar Stockholms handelskammare, som räknat ut att befolkningsökningen blir allra störst bland äldre över 80 år.

> Läs mer


Vård och omsorg, Särskilt boende

Äldre ska kunna få alkohol till maten

UNT 2019-12-03
Äldre som bor på boende ska kunna få både trerätters och vin till maten. Dessutom ska kraven på sociala aktiviteter och utevistelse höjas både på kommunala och privata äldreboenden.

> Läs mer


Vård och omsorg, Hemtjänst

Hemtjänstbolag i Uppsala tvingas bort

UNT 2019-12-03
Uppsala kommun anser att bristerna inom HR Hemtjänst AB är så stora att avtalet sagts upp. Företaget har förbjudits av IVO att bedriva hemtjänst.

> Läs mer


Vård och omsorg

Samverkan med patienter och brukare leder till bättre vård och omsorg

IVO 2019-12-05
De myndigheter som ingår i Rådet för styrning med kunskap har haft en utbildningsdag för att underlätta för samverkan och dialog mellan myndigheter och patient- och brukarorganisationer.

> Läs mer