Ett urval av artiklar av intresse för UPS.


Friskvård & social infrastruktur

Prioritera inte huset före människorna

UNT debatt  2018-12-03
Boulebanorna måste bevattnas, av hälsoskäl, skriver Lennart Sandberg, SPF Seniorerna Vaksala-Almtuna.
> läs mer


Vård & omsorg, Särskilt boende

Uppsala kommun avvecklar vård- och omsorgsboendet Tavastehus

Uppsala kommun 2018-12-06
Äldrenämnden har i dag fattat beslut om att avveckla vård- och omsorgsboendet Tavastehus i Ekeby inför att avtalet med Ansvar & Omsorg löper ut 2019. Anledningen är dels att lokalerna inte är tillräckligt ändamålsenliga för vård av äldre personer med demenssjukdom, dels att storleken på verksamheten försvårar möjligheterna att bedriva verksamheten ekonomiskt hållbart.
> läs mer


Vård & omsorg, Läkemedel

Onödiga läkemedel till äldre ska minska med checklista

Socialstyrelsen 2018-12-06
Läkare och sjuksköterskor behöver bli bättre på diagnostisera symtom hos äldre. I synnerhet biverkningar av läkemedel. Därför har Socialstyrelsen tagit fram en diagnostisk checklista som ska göra det enklare att identifiera läkemedelsbiverkningar och andra ofta förbisedda orsaker till äldres ohälsa.
> läs mer


Ålderism

PRO: Äldre diskrimineras i Sverige – varje dag

Aftonbladet 2018-12-10
Ålderism, alltså diskriminering av äldre, finns nästan överallt i vårt samhälle, även om många förnekar det, skriver Christina Tallberg.
> läs mer

Kampanj mot diskriminering av äldre i Europa

Senioren 2018-12-10
När FN under 2018 har firat 70-årsdagen av den allmänna förklaringen om mänskliga rättigheter har seniororganisationer i Europa passat på att lyfta frågor om åldersdiskriminering.
> läs mer


Ekonomi, Uppsala kommun

Äldrebudgeten behöver stärkas

UNT debatt 2018-12-11
Det är fel att rationalisera i äldrebudgeten, skriver Gunnel Jägare, Lars O Ericsson och Björn Hammarberg.
> läs mer

Mer pengar till Uppsalas skolor

UNT 2018-12-12
Grattis Uppsalas skolelever! Ni är vinnare i mittenstyrets budget för 2019, som nu klubbats. Budgetens förlorare är kommunens äldre – igen.
> läs mer


Kollektiv trafik, Ekonomi

Biljettpriser i kollektivtrafiken höjs

Region Uppsala 2018-12-12
Regionfullmäktige beslutade idag om höjda biljettpriser i kollektivtrafiken från 2019. Bland annat höjs priset för 30-dagarsbiljett med 40 kronor.
> läs mer


Ålderism, Trafik

Hälsokontroller för äldre bilförare inte på tapeten

Sveriges Radio 2018-12-11
Det finns inga tydliga samband mellan äldre förares sjukdomar och inblandning i trafikolyckor. Det visar en forskningsrapport från Transportstyrelsen och VTI (Statens väg- och transportforskningsinstitut). Forskarna anser därför att frågan om hälsokontroller för äldre bilförare inte behöver utredas vidare.
> läs mer


Pension, Ekonomi

Mer pengar men mindre köpkraft för pensionärer

Senioren 2018-12-19
Många seniorer får se sin köpkraft sjunka 2019. Det visar Swedbanks genomgång. Analysen bekräftar vad SPF Seniorernas sakkunniga och förbundsledning påpekat sedan tidigare.
> läs mer


Hälsa, Kost

Många behöver äta mer protein för att komma upp ur fåtöljen som äldre

Svensk Geriatrik 2018-12-18
Ny Örebrostudie visar hur viktigt det är att äta tillräckligt med protein för att behålla både muskelmassa och fysisk förmåga – att kunna kliva upp på en pall eller resa sig ur en fåtölj – när vi blir äldre.
> läs mer


Vård & omsorg, Ekonomi

Skattehöjningar kan bli nödvändiga, men är ändå en tillfällig utväg

DN 2018-12-17
Tre frågor om kommunernas och landstingens växande välfärdsutmaningar till DN:s samhällsekonomiske krönikör Johan Schück.
> läs mer


Vård & omsorg, Personal

Hur ska vi få fler att jobba inom äldreomsorgen?

Forskning.se 2018-12-18
När personalen mår bra är det mer sannolikt att också brukarna mår bra. Strukturella skillnader mellan hemtjänsten och särskilda boenden påverkar undersköterskornas upplevda arbetssituation och brukarnas nöjdhet, visar forskning från Jönköping University.
> läs mer