Information från UPS styrelse

På grund av Coronasmittan är UPS samtliga möten med våra medlemsföreningar, SÄV-möten och styrelsemöten inställda till vidare. Vi följer FHM råd och måste vänta till Träffpunkt på Storgatan 11 öppnas.
   Styrelsearbete pågår genom AU, per dator och telefon. Möten med Kommunala Pensionärs Rådet (KPR), Äldrenämndens arbetsutskott och övriga förvaltningar sker digitalt.
   Styrelse ser fram emot att på något sätt genomföra ett årsmöte 2021. Vi hoppas att snart kunna uppdatera UPS Webbsida. Alla Medlemsföreningar önskas härmed en God Jul och Ett Gott Nytt År.

UPS Styrelsen genom
   Karin Näslund-Westman
   Ordförande

 

Uppsala Pensionärsföreningars Samarbetsråd

Vi Pensionärerna är mycket beroende av vad Uppsala kommun gör. UPS, Uppsala Pensionärsföreningars Samarbetsråd arbetar utifrån en vision om ett människovärdigt samhälle och eftersträvar en balans mellan generationer, där äldres intressen tas till vara med stöd av vår samlade kunskap och livserfarenhet.

UPS representerar 57 pensionärsföreningar med ca 20 000 medlemmar, bevakar, påverkar och informerar kommunen i frågor som berör äldre, i KPR, Kommunala Pensionärsrådet, möten med Äldrenämndens arbetsutskott och som referensgrupp till Äldre Vänlig Kommun. Äldrebostäder av olika slag, platser på särskilda boenden, tillgänglighets- och servicefrågor, kollektivtrafiken är bl.a. frågor som bevakas och drivs i KPR. Vård och omsorgsfrågor i kommunens särskilda boenden bevakas av SÄV, Samråd Äldres Vård, och vid behov lyfts hos Äldrenämndens arbetsutskott. UPS svarar på många remisser, olika frågor som gäller äldre bevakas av UPS olika arbetsgrupper oavsett storlek på frågorna.

Karin Näslund-Westman

UPS ordförande

SÄV-rapport Björkgården, 2 mars 2020

Närvarande:SÄV-ombuden Ann-Britt Schedin och Lena Nyström-NilsonVerksamhetschef Eva Eriksson och biträdande chef Eva Kilmore på Björkgården.  Boendet Björkgården har 22 platser varav 5 korttidsplatser och 1 för växelboende Det finns inga inrättade platser för dementa...

läs mer

Arkivet

Protokoll, minnesanteckningar mm.

Nyhetsbrev

Prenumerera till
vårt nyhetsbrev

Storgatan 11

Allt om Storgatan 11
på kommunens hemsida

Samråd Äldres Vård

Påverka äldrevårdens
utformning

Kalender

Uppsala Pensionärsföreningars Samarbetsråd (UPS) arbetar för ett människovärdigt samhälle och eftersträvar balans mellan generationer där äldres intressen tas tillvara med stöd av vår samlade kunskap och livserfarenhet.