Uppsala Pensionärsföreningars Samarbetsråd

Vi pensionärer är beroende av vad Uppsala kommun gör.
UPS, Uppsala Pensionärsföreningars Samarbetsråd arbetar utifrån en vision om ett människovärdigt samhälle och eftersträvar en balans mellan generationer, där äldres intressen tas till vara med stöd av samlad kunskap och livserfarenhet.

UPS representerar 57 pensionärsföreningar med ca 20000 medlemmar, bevakar, påverkar och informerar kommunen i KPR, Kommunala pensionärsrådet, i Äldrenämnden AU och i Äldrevänlig Kommun. Äldrebostäder, tillgänglighet,
trafikmiljön, kollektivtrafiken, servicefrågor är b.la. frågor som drivs och bevakas i KPR. Vård och omsorgsfrågor i kommunens särskilda boenden drivs av Samråd Äldres Vård, SÄV, och vid behov lyfts i Äldrenämndens arbetsutskott.
Många remisser besvaras, olika frågor vad gäller äldre, oavsett storlek bevakas av UPS olika arbetsgrupper.

Höstmötet bli den 27 oktober och Ordförandekonferenser är 1 december 2022.
Välkommen till UPS möten. Medlemsavgiften är 2 kr per medlem.

UPS önskar alla våra medlemmar en trevlig sommar 2022.

Karin Näslund-Westman

UPS ordförande

Styrelseprotokoll, 16 mars 2022

Protokoll fört vid UPS styrelsemöte 16 mars 2022, Storgatan 11, UppsalaTid: 13-16.00 1. Närvarande Karin Näslund-Westman, ordför, Brittmari Ekholm, vice ordför (14-16), Sven-Erik Nyström, kassör, Britt-Marie Löfgren, sekr, Mats Hallor, Dag Fredriksson, Eva Gosselman,...

läs mer

Veckan 37

Trygghet, Åldringsbrott Efter dom om åldringsbrott – nu är ”hjärnorna” gripna SVT Nyheter  2019-09-09Polisen tror sig ha hittat hjärnorna bakom ett stort antal bedrägerier mot äldre. Ett 50-tal nya fall har uppdagats i hela landet.> Läs mer Sjukhusvård, Personalbrist...

läs mer

Arkivet

Protokoll, minnesanteckningar mm.

Nyhetsbrev

Prenumerera till
vårt nyhetsbrev

Storgatan 11

Allt om Storgatan 11
på kommunens hemsida

Samråd Äldres Vård

Påverka äldrevårdens
utformning

Uppsala Pensionärsföreningars Samarbetsråd (UPS) arbetar för ett människovärdigt samhälle och eftersträvar balans mellan generationer där äldres intressen tas tillvara med stöd av vår samlade kunskap och livserfarenhet.