Pensionärsguiden

Nyttig information för ett bättre liv som pensionär i Uppsala kommun. Här samlar vi artiklar och länkar om olika aspekter av en seniors vardag.

BOENDE & OMSORG

BOENDE FÖR ÄLDRE (Uppsala kommun)
SENIORBOENDE 65+ HOS UPPSALAHEM
TRYGGHETSBOENDEN HOS RIKSHEM
SENIORVAL – söktjänst om boende, service och omsorg för seniorer.
VÄRDIGHETSGARANTI för hemtjänst (Uppsala kommun).
VÄRDIGHETSGARANTI för vård- och omsorgsboende (Uppsala kommun).

LÄKEMEDEL

HITTA APOTEK I UPPSALA
OLÄMPLIGA LÄKEMEDEL – en förteckning över läkemedel som är olämpliga för äldre patienter.

HJÄLPMEDEL

HJÄLPMEDEL & REHABILITERING (Uppsala Kommun)
HJÄLPMEDEL PÅ 1177 – hitta hjälpmedelsbutiker och utställningar med 1177.se

TRÄFFA ANDRA

TRÄFFPUNKTER I UPPSALA – mötesplatser i Uppsala för 65+
ÄLDREKONTAKT – organiserar träff för äldre med hjälp av insatser från frivilliga.

HÄLSA

MSB – Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap
TRYGGHETSFRÅGOR – Att förebygga skada på liv och egendom
(inlägg av Rolf Wallner)
ATT HÅLLA SIG I FORM SOM SENIOR
(1177 Vårdguiden)
SIMNING (FYRISHOV och GOTTSUNDABADET) – billigast före kl.14.

MAT & KOST

SENIORRESTAURANGER (Uppsala kommun)
ÄT DIG FRISK – intressant artikel från Veteranen.

LÄRANDE & KULTUR

BIBLIOTEK UPPSALA – Biblioteket erbjuder stöd och hjälp för äldre. Här kan du läsa om vilken service biblioteket kan ge.
UPPSALA SENIORUNIVERSITET erbjuder sina medlemmar stimulerande studiecirklar, föreläsningsserier, föreläsningar, studiebesök, teaterresor, resor mm.
NESTOR FOU CENTER – informativt om forskning av intresse för äldre.
SENIORSURFARSKOLAN Studieförbundet Vuxenskolans steg-för-steg guide.
MUSIK ATT MINNAS – producerar frågesport, bingon, vishäften och skivor i samarbete med personal på äldreboenden och dagverksamheter.
INTRODUKTION TILL INTERNET FÖR ÄLDRE – Internetstiftelsen i Sverige (IIS) sprider kunskap om nätet genom att producera och ge ut Internetguider.

EKONOMI

BOSTADSTILLÄGG (Pensionsmyndigheten)
SMART SENIOR – rabatter och erbjudanden
GILLA DIN EKONOMI – en nationell satsning för att ”stärka och öka medborgarnas privatekonomiska kunskaper”.
POLISEN: FÖREBYGG BROTT – 
Polisens råd för att skydda sig mot brott.