Samråd Äldres Vård

SÄV heter UPS arbetsgrupper som i samråd med Verksamhetscheferna på Särskilda Boenden (SÄBO), såväl de som drivs i kommunens egen regi och privata utförare.

SÄV-ombud och verksamhetschefer diskuterar i samråd utformningen av vården och omsorgen utifrån de äldres behov för de som bor på Särskilda boenden med beaktande av värdighetsgarantin.

Ansvarig verksamhetschef skall vid mötet med SÄV-ombudet informera om sin verksamhet utifrån de riktlinjer som kommunen fastställt. Samrådsmöten bör ske minst 2 ggr per år 1,5-2 tim. per gång. SÄV-ombudet kontaktar boendet för ett möte.

Samrådet skall inte omfatta lagar och bestämmelser eller tolkning av avtal.

Ett blivande SÄV-ombud får tre timmars introduktion innan man går ut i verksamheten. Man bör helst vara två ombud per boende. Det finns en arbetsgrupp som ställer upp och stöttar vid behov. Checklistor finns som stöd vid samrådet med verksamhetscheferna.

Det finns 39 Säbo i Uppsala Kommun och två ombud på varje boende kräver totalt 78 ombud. Genom mun mot mun metoden värvas nya ombud. En vän, make/maka, bror, kusin, granne, någon ni varmt kan rekommendera, kan värvas till ombud.

Grunden för ett SÄV-ombud är intresset för äldrefrågor, och tankar på hur man själv önskar ha vården och omsorgen när behovet uppstår. Ideellt arbete på ett år är 18-20 tim, inkluderar besök på boende och stormöten.

Ju fler ombud desto bättre kan UPS påverka vården och omsorgen. Välkommen att bli SÄV-ombud

OBS: Anmäl förslag till ombud till SÄV sekreterare Yvonne van Baal, e-post yvonnevanbaal28@gmail.com eller per telefon till 073-042 85 87.

Karin Näslund-Westman
UPS Ordförande och SÄV-ansvarig

Möte med SÄV-grupper

Anteckningar från SÄV-möte, 1 mars 2023

Plats: Stadshuset, FullmäktigesalenTid:   0930-1200 Deltagare: SÄV ombud, Verksamhetschefer och gäster. 53 deltagare. Ordförande Karin Näslund-Westman hälsade alla välkomna och presenterade dagens gäster och dagordning. Karin betonade vikten av att som SÄV-ombud få...

Anteckningar från SÄV-möte nr 4, 9 november 2022

På mötet var det 54 närvarande. Karin Näslund-Westman hälsade alla välkomna och meddelade agendan för dagen. Gav sedan ordet till Iryna Eriksson VC, Anette Eriksson, Anton Nieta Arasiba för en presentation om Myrbergska gården, som består av 51 lägenheter varav det på...

SÄV-rapporter

SÄV-rapport Linné, 22 februari 2023

RAPPORT FRÅN SÄV-BESÖK PÅ LINNÉ DEN 22 FEBRUARI 2023 KL. 9.30-11   Vi (Carina Enedotter och Siv Asplund Peiro) togs emot av verksamhetschef (VC) Sofia Iconomidou och slog oss ner i restaurangens matsal med kaffe och kladdkaka. Genomgång av rapporten den 13...

SÄV-rapport Fortuna-Onnela, 15 februari 2023

RAPPORT FRÅN SÄV-BESÖK PÅ FORTUNA-ONNELA DEN 15 FEBRUARI 2023 KL. 14-15.15 Vi (Inger Olsson och Siv Asplund Peiro) togs emot av VC Maria Probst på hennes kontor på plan 1 och bjöds på kaffe och morotskaka, bakad av personalen. Genomgång av rapporten 13 september 2022...

SÄV-rapport Björkgården, 28 februari 2023

Rapport från besök på Björkgården i Knutby 2023-02-28 Närvarande:Verksamhetschef Ulla-Britt Björn, administratör Sandra Andersson,SÄV-ombud Ann-Britt Schedin och Lena Nyström-Nilsson. Vi följer upp en del av de frågor som vi belyste vid förra besöket....

SÄV-rapport Västergården, 7 februari 2023

SÄV-RAPPORT VÄSTERGÅRDEN 7 FEBRUARI 2023 NärvarandeVerksamhetschef Fatemeh Zamani-Rivash och SÄV-ombuden Solveig Aaro och Helena Åkerlind. AllmäntDetta är det första SÄV-mötet på boendet. Västergården ligger vid Fyrisån och från avdelningarnas stora balkonger och...

SÄV-rapport Björklingegården, 26 januari 2023

SÄV-gruppens rapport från besöket den 26 januari 2023 på Björklingegården. Närvarande vid mötet:SÄV ombud. Berit Eriksson, Gunilla Eklund och Ing-Marie Elg.Personal från Björklingegården: Anette, administratör och undersköterska, Jannic, administratör och...

SÄV-rapport Sandelska huset, 9 februari 2023

Anteckningar från möte på Sandelska huset, Attendo den 9 febr 2023Närvarande:Carina Jällrud, verksamhetschefParwen Mohammed, aktivitetsansvarigStina Ånnhagen SÄV-ombudJan-Erik Elg, SÄV-ombud 1 juli 2011 öppnades Sandelska huset i nybyggda lokaler. Attendoboende....