Samråd Äldres Vård

SÄV heter UPS arbetsgrupper som i samråd med Verksamhetscheferna på Särskilda Boenden (SÄBO), såväl de som drivs i kommunens egen regi och privata utförare.

SÄV-ombud och verksamhetschefer diskuterar i samråd utformningen av vården och omsorgen utifrån de äldres behov för de som bor på Särskilda boenden med beaktande av värdighetsgarantin.

Ansvarig verksamhetschef skall vid mötet med SÄV-ombudet informera om sin verksamhet utifrån de riktlinjer som kommunen fastställt. Samrådsmöten bör ske minst 2 ggr per år 1,5-2 tim. per gång. SÄV-ombudet kontaktar boendet för ett möte.

Samrådet skall inte omfatta lagar och bestämmelser eller tolkning av avtal.

Ett blivande SÄV-ombud får tre timmars introduktion innan man går ut i verksamheten. Man bör helst vara två ombud per boende. Det finns en arbetsgrupp som ställer upp och stöttar vid behov. Checklistor finns som stöd vid samrådet med verksamhetscheferna.

Det finns 39 Säbo i Uppsala Kommun och två ombud på varje boende kräver totalt 78 ombud. Genom mun mot mun metoden värvas nya ombud. En vän, make/ maka, bror, kusin, granne, någon ni varmt kan rekommendera, kan värvas till ombud.

Grunden för ett SÄV-ombud är intresset för äldrefrågor, och tankar på hur man själv önskar ha vården och omsorgen när behovet uppstår. Ideellt arbete på ett år är 18-20 tim, inkluderar besök på boende och stormöten.

Ju fler ombud desto bättre kan UPS påverka vården och omsorgen. Välkommen att bli SÄV-ombud

OBS: Anmäl förslag till ombud till ordforande.ups@uppsalapensionarerna.se eller per telefon till Eva Gosselman 072-221 72 61 

Karin Näslund-Westman
UPS Ordförande och SÄV-ansvarig

Möte med SÄV-grupper

Anteckningar från SÄV-möte, 2 mars 2022

Anteckningar från SÄV-möte 2 mars 2022 kl.9.30-12.00 i Stadshuset i Uppsala. Deltagare förutom SÄV-ombud och verksamhetschefer:Heikki Syrjäpalo,  chef för SÄBORasmus Sundström, avd.chef för ordinärt boende, äldre och träffpunkterHelené Stenlund, äldreombudsman Karin...

SÄV-rapporter

SÄV-rapport Granbommen, 11 april 2022

SÄV-gruppen för Vattholma/Storvreta besöker Granbommen den 11 april 2022, kl14-16.Närvarande: Kristin Wahl, chef på Granbommen; Berit Gravsjö-Ericsson, SÄV;Lena Lindholm, SÄV; Carin Björk, SÄV; Harald von Schlippenbach, SÄV;Solveig Aaro, SÄV. Kristin Wahl tar emot på...

SÄV-rapport Lundgården, 31 mars 2022

Minnesanteckningar från SÄV-möte på Lundgården 31 mars 2022 Närvarande: Dzhon Rubemko (Halva tiden), Carolina Olsson, Berit Öberg, Gerd Waleij. Antal boende som tidigare med 31 lägenheter varav 10 är demensboende, 20 omvårdnadsboende och 1 kortidsboende. Bemanningen...

SÄV-rapport Tunåsen, 26 april 2022

Minnesanteckningar från SÄV på Tunåsen 26/4–2022 Närvarande: Maria Ohlin Eklund, Lotta Sandberg, Birgitta Eklund, Berit Öberg Det finns tre avdelningar, två omvårdnadsavdelningar med ca 15 patienter på varje samt en demensavdelning med 11 brukare. Det finns 3...

Säv-rapport Björkgården, 4 april 2022

Rapport från besök på äldreboendet Björkgården i Knutby 2022-04-04 Närvarande: Vikarierande föreståndare Joakim Strandman och sjuksköterskan Ulrika Hammar, SÄV-ombud Ann-Britt Schedin och Lena Nyström-Nilsson. Björkgården har 22 platser varav 5 för korttidsboende och...

SÄV-rapport Hagundagården, 11 juni 2020 och 21 maj 2021

NärvarandeHelena Åkerlind, SÄV ombud och verksamhetschef Carola Bertolino. AllmäntSedan föregående möte har vi haft 2 träffar på boendet. Den första skedde utomhus när det var besöksförbud. Möte 1, 11 juni 2020 Vårt samtal handlade mest om de åtgärder som vidtagits på...