Samråd Äldres Vård

SÄV heter de arbetsgrupper som Uppsala Pensionärsföreningars Samarbetsråd har bildat för att samråda och diskutera idéer, tankar och förslag till förbättringar med utförarna av äldrevård inom Uppsala kommun.

Bokstäverna SÄV står för Samråd Äldres Vård.

De företag som utför tjänster inom äldreområdet åt kommunen bör kalla sin SÄV-grupp till samråd minst fyra gånger per år. Vid dessa samråd skall företaget informera om sin verksamhet och från UPS-deltagarna få impulser till ändrade arbetssätt i vården för att på ett bättre sätt tillfredsställa våra pensionärers behov av stöd och hjälp.

I de fall diskussionerna rör lagar och bestämmelser, tolkningar av avtal eller frågor, som ej kan lösas lokalt på plats, skall UPS kontaktman ta med frågan till UPS-styrelsen, som sedan för frågan vidare till rätt instans.

Möte med SÄV-grupper

Minnesanteckningar från SÄV-möte, 6 maj 2019

Minnesanteckningar från SÄV-möte måndagen den 6 maj 2019 på Storgatan 11 i Uppsala. Närvarande från ssk boenden: Verksamhetscheferna på Attendo Råbyvägen, Bernadotte, Ebbagården. Eriksdalsgården, Sandelska, Topelius, Tunåsen, Villa Hovstallet.Omsorgschef i Uppsala...

Möte med SÄV-grupper, 18 februari 2019

Närvarande från ssk boenden: verksamhetscheferna på Andreas Ands Minne, Attendo Råbyvägen, Ebbagården. Fortuna-Onela, Liljeforstorg 4, Linné, Myrbergska, Sandelska, Topelius B. Omsorgscheferna i Uppsala kommun, Mia Gustafsson och Ann-Sofie Sundman. SÄV-ombud från...

SÄV-rapporter

SÄV-rapport Lillsjögården, 13 mars 2019

SÄV-ombuden på Lillsjögården i Almunge bjöd på sedvanlig hattparad i mitten på mars. Ett mycket uppskattat inslag i vardagen för de 30-talet boende som deltog i den vårliga sammankomsten. Tre av boendets avdelningar deltog. SÄV-ombuden hade bakat bröd, boendet bjöd på...

SÄV-rapport Lundgården, 19 februari 2019

Närvarande: Kristin Wall, Gerd Waleij, Berit Öberg. Antal boende: 31 lägenheter varav 10 är demensboende. 20 omvårdnadsboenden och 1 korttidsboende. Bemanning: 28 anställda. På natten 2 uppe och 1 på demensboendet. Alla är utbildade på  tjänster. 0 Silvia systrar. 65%...