Samråd Äldres Vård

SÄV heter UPS arbetsgrupper som i samråd med Verksamhetscheferna på Särskilda Boenden (SÄBO), såväl de som drivs i kommunens egen regi och privata utförare.

SÄV-ombud och verksamhetschefer diskuterar i samråd utformningen av vården och omsorgen utifrån de äldres behov för de som bor på Särskilda boenden med beaktande av värdighetsgarantin.

Ansvarig verksamhetschef skall vid mötet med SÄV-ombudet informera om sin verksamhet utifrån de riktlinjer som kommunen fastställt. Samrådsmöten bör ske minst 2 ggr per år 1,5-2 tim. per gång. SÄV-ombudet kontaktar boendet för ett möte.

Samrådet skall inte omfatta lagar och bestämmelser eller tolkning av avtal.

Ett blivande SÄV-ombud får tre timmars introduktion innan man går ut i verksamheten. Man bör helst vara två ombud per boende. Det finns en arbetsgrupp som ställer upp och stöttar vid behov. Checklistor finns som stöd vid samrådet med verksamhetscheferna.

Det finns 39 Säbo i Uppsala Kommun och två ombud på varje boende kräver totalt 78 ombud. Genom mun mot mun metoden värvas nya ombud. En vän, make/maka, bror, kusin, granne, någon ni varmt kan rekommendera, kan värvas till ombud.

Grunden för ett SÄV-ombud är intresset för äldrefrågor, och tankar på hur man själv önskar ha vården och omsorgen när behovet uppstår. Ideellt arbete på ett år är 18-20 tim, inkluderar besök på boende och stormöten.

Ju fler ombud desto bättre kan UPS påverka vården och omsorgen. Välkommen att bli SÄV-ombud

OBS: Anmäl förslag till ombud till SÄV sekreterare Yvonne van Baal, e-post yvonnevanbaal28@gmail.com eller per telefon till 073-042 85 87.

Karin Näslund-Westman
UPS Ordförande och SÄV-ansvarig

Möte med SÄV-grupper

Planeringsdag för SÄV ombud, 2 september 2022

Datum: 2022-09-02Tid: 10.30–15.30Plats: Storgatan 11Närvarande: 32 deltagare Mötets öppnande Karin Näslund-Westman, Ordförande UPS och SÄV-ansvarig hälsade alla välkomna till denna dag som är den första planeringsdagen i SÄV sedan 2007. Karin berättade att Eva...

SÄV-rapporter

SÄV-rapport Hagundagården, 25 november 2022

NärvarandeVerksamhetschef Robbin Asseryd och SÄV-ombud Helena Åkerlind AllmäntVerksamhetschef Robbin Asseryd har arbetat sedan april. BoendeDe 2 demensavdelningarna med tillsammans 24 lägenheter är fullbelagda, medan det på de 2 omvårdnadsavdelningarna bor 12 personer...

SÄV-rapport Hasselparken, 14 november 2022

Närvarande: Verksamhetschef Bodil Malmberg, Vik verksamhetschef Björn Brodén tillfälligt Silviasyster Natascha ? Anställd 2018.SÄV-ombud: Stina ÅnnhagenSÄV-ombud: Jan-Erik Elg Hasselparken byggd 2006-2007. Först kommunen sedan Aleris och från 2018 kommunen igen.Huset...

SÄV-rapport Villa Hovstallet, 3 november 2022

Närvarande: Karin Bondestam, verksamhetschef, Anna Gelvås, SÄV-ombud. Karin har varit verksamhetschef sen i våras och det är hennes första kontakt med SÄV. Villa Hovstallet består av fyra plan med 18 lägenheter på varje plan. Vi börjar med att jag visas runt på...

SÄV-rapport Linné äldreboende, 13 oktober 2022

Träff med Sofia Iconomidou, verksamhetschef sedan 2022-08-25, samt Björn Brodén som varit t.f. Verksamhetschefer (VC) på äldreboendet en period under 2019 samt under sommaren 2022. Sedan vårt första SÄV-besök 2018-11-29 har Linné haft 2 VC och 1 t.f.VC. Sofia är...

SÄV-rapport Björkgården, 19 oktober 2022

Rapport från besök på äldreboendet Björkgården i Knutby 2022-10-19 Närvarande: Verksamhetschef Ulla-Britt Björn, SÄV-ombud Ann-Britt Schedin och Lena Nyström-Nilsson. Björkgården har 22 platser varav 5 för korttidsboende och 1 för växelvård. Ledningen har bytts ut...

SÄV-rapport Fortuna Onnela, 13 september 2022

Träff med verksamhetschefen Maria Probst. Boendet har 40 platser, f n 2 tomma platser. Demens- och omsorgsboende, 10 platser omvårdnad och 30 demens 1 parboende Bemanning heltid 40 heltid och ca 30 timanställda 2 sjuksköterskor anställda med ansvar för varsin...