Samråd Äldres Vård

SÄV heter UPS arbetsgrupper som i samråd med Verksamhetscheferna på Särskilda Boenden (SÄBO), såväl de som drivs i kommunens egen regi och privata utförare.

SÄV-ombud och verksamhetschefer diskuterar i samråd utformningen av vården och omsorgen utifrån de äldres behov för de som bor på Särskilda boenden med beaktande av värdighetsgarantin.

Ansvarig verksamhetschef skall vid mötet med SÄV-ombudet informera om sin verksamhet utifrån de riktlinjer som kommunen fastställt. Samrådsmöten bör ske minst 2 ggr per år 1,5-2 tim. per gång. SÄV-ombudet kontaktar boendet för ett möte.

Samrådet skall inte omfatta lagar och bestämmelser eller tolkning av avtal.

Ett blivande SÄV-ombud får tre timmars introduktion innan man går ut i verksamheten. Man bör helst vara två ombud per boende. Det finns en arbetsgrupp som ställer upp och stöttar vid behov. Checklistor finns som stöd vid samrådet med verksamhetscheferna.

Det finns 39 Säbo i Uppsala Kommun och två ombud på varje boende kräver totalt 78 ombud. Genom mun mot mun metoden värvas nya ombud. En vän, make/ maka, bror, kusin, granne, någon ni varmt kan rekommendera, kan värvas till ombud.

Grunden för ett SÄV-ombud är intresset för äldrefrågor, och tankar på hur man själv önskar ha vården och omsorgen när behovet uppstår. Ideellt arbete på ett år är 18-20 tim, inkluderar besök på boende och stormöten.

Ju fler ombud desto bättre kan UPS påverka vården och omsorgen. Välkommen att bli SÄV-ombud

OBS: Anmäl förslag till ombud till ordforande.ups@uppsalapensionarerna.se eller per telefon till Eva Gosselman 072-221 72 61 

Karin Näslund-Westman
UPS Ordförande och SÄV-ansvarig

Möte med SÄV-grupper

SÄV-rapporter

SÄV-rapport Hagundagården, 11 juni 2020 och 21 maj 2021

NärvarandeHelena Åkerlind, SÄV ombud och verksamhetschef Carola Bertolino. AllmäntSedan föregående möte har vi haft 2 träffar på boendet. Den första skedde utomhus när det var besöksförbud. Möte 1, 11 juni 2020 Vårt samtal handlade mest om de åtgärder som vidtagits på...

SÄV-rapport Andreas And, 25 september 2020

Minnesanteckningar från SÄV-möte hos Andreas And den 25 september 2020 Närvarande: Victoria Wiksten, Berit Öberg, Gerd Waleij Vi träffades i Andreas Ands trädgård pga. besöksförbud i Corona tider. Andreas And har haft 17 boende av deras 29 boenden som varit...

SÄV-rapport Björkgården, 2 mars 2020

Närvarande:SÄV-ombuden Ann-Britt Schedin och Lena Nyström-NilsonVerksamhetschef Eva Eriksson och biträdande chef Eva Kilmore på Björkgården.  Boendet Björkgården har 22 platser varav 5 korttidsplatser och 1 för växelboende Det finns inga inrättade platser för dementa...

SÄV-rapport Lundgården, 12 mars 2020

Minnesanteckningar från SÄV – möte på Lundgården 12 mars 2020 Närvarande:Kristin Wall, Verksamhetschef LundgårdenGerd Waleij, SÄV-ombud Lundgården Ny upphandling är på gång. De ska troligen få besked i april om vem som tar över. Troligt övertagande i november. Antal...

SÄV-rapport Hagundagården, 5 mars 2020

SÄV-rapport Hagundagården 5 mars 2020 kl 13:00-14:30 NärvarandeHelena Åkerlind, SÄV ombud och verksamhetschef Carola Bertolino. AllmäntBoendet är ute på upphandling, vilket tyvärr innebär att många planer inte kommer att slutföras innan verksamheten övergår i ny regi....