Samråd Äldres Vård

SÄV heter de arbetsgrupper som Uppsala Pensionärsföreningars Samarbetsråd har bildat för att samråda och diskutera idéer, tankar och förslag till förbättringar med utförarna av äldrevård inom Uppsala kommun.

Bokstäverna SÄV står för Samråd Äldres Vård.

De företag som utför tjänster inom äldreområdet åt kommunen bör kalla sin SÄV-grupp till samråd minst fyra gånger per år. Vid dessa samråd skall företaget informera om sin verksamhet och från UPS-deltagarna få impulser till ändrade arbetssätt i vården för att på ett bättre sätt tillfredsställa våra pensionärers behov av stöd och hjälp.

I de fall diskussionerna rör lagar och bestämmelser, tolkningar av avtal eller frågor, som ej kan lösas lokalt på plats, skall UPS kontaktman ta med frågan till UPS-styrelsen, som sedan för frågan vidare till rätt instans.

Möte med SÄV-grupper

Minnesanteckningar från SÄV-möte, 6 maj 2019

Minnesanteckningar från SÄV-möte måndagen den 6 maj 2019 på Storgatan 11 i Uppsala. Närvarande från ssk boenden: Verksamhetscheferna på Attendo Råbyvägen, Bernadotte, Ebbagården. Eriksdalsgården, Sandelska, Topelius, Tunåsen, Villa Hovstallet.Omsorgschef i Uppsala...

Möte med SÄV-grupper, 18 februari 2019

Närvarande från ssk boenden: verksamhetscheferna på Andreas Ands Minne, Attendo Råbyvägen, Ebbagården. Fortuna-Onela, Liljeforstorg 4, Linné, Myrbergska, Sandelska, Topelius B. Omsorgscheferna i Uppsala kommun, Mia Gustafsson och Ann-Sofie Sundman. SÄV-ombud från...

SÄV-rapporter

SÄV-rapport Höganäs, 10 november 2019

Rapport från besök på Höganäs vårdboende 2019-11-10 Närvarande: Förest. Johanna Rhen, Evrin personal, Inger Wentzel, Maud Blom Mycket har hänt sedan sist. Då stod man inför ett byte till Polstjärnan och den dåvarande föreståndaren gick till annat arbete. När vi nu...

SÄV-rapport Linné, 4 december 2019

Rapport från SÅV-besök på äldreboendet Linné den 4 december 2019 kl. 10.30-11.40 Vi (Elisabet Eriksson, Inger Olson och Siv Asplund Peiro) togs emot av tf. VC Björn Brodén och samordnaren Susanne Pettersson och bjöds på kaffe. Björn hade börjat i oktober och har avtal...

SÄV-rapport Sävjahus, 27 november 2019

Rapport från SÄV-besök på Sävjahus den 27 november 2019 kl. 10-11 Vi (Inger Olsson och Siv Asplund Peiro) besökte VC Mia Runfors och välkomnades med kaffe. Mia berättade om vad som hänt i verksamheten sedan besöket den 5 juni och vad som nu pågår. Vissa dagar i somras...

SÄV-rapport Villa Salabacke, 18 oktober 2019

Träff på Vardaga, Villa Sala Backe, med enhetschef Ann Jacobsson den 18/10-19.Vi som var på besök från SÄV var Yvonne von Baal och Christina Eriksson. Mycket trevligt möte, som alltid. Sommaren hade varit bra, stabil personal på boendet, ingen har slutat, finns även...

SÄV-rapport Fortuna-Onnela, 18 november 2019

Vi (Elisabet Eriksson och Siv Asplund Peiro) togs emot av VC Maria Probst på plan 1. Vid en kopp kaffe och nybakad kaka berättade Maria om vad som hänt sedan SÄV-besöket i maj. Plan 2 med 20 platser för dementa hade blivit fullbelagt i juli. De boende där är mera...

SÄV-rapport Glimmervägen, 14 november 2019

Närvarande:Verksamhetschefen Maria Ohlin EklundRose-Marie Mickelson, PRORune Hedman, UPS Glimmervägens vårdboende övertogs av Uppsala kommun från A & O, Ansvar och Omsorg AB den 15 oktober 2019. Övertagandet hade förberetts av ett särskilt projekt som initierats...