Samråd Äldres Vård

SÄV heter de arbetsgrupper som Uppsala Pensionärsföreningars Samarbetsråd har bildat för att samråda och diskutera idéer, tankar och förslag till förbättringar med utförarna av äldrevård inom Uppsala kommun.

Bokstäverna SÄV står för Samråd Äldres Vård.

De företag som utför tjänster inom äldreområdet åt kommunen bör kalla sin SÄV-grupp till samråd minst fyra gånger per år. Vid dessa samråd skall företaget informera om sin verksamhet och från UPS-deltagarna få impulser till ändrade arbetssätt i vården för att på ett bättre sätt tillfredsställa våra pensionärers behov av stöd och hjälp.

I de fall diskussionerna rör lagar och bestämmelser, tolkningar av avtal eller frågor, som ej kan lösas lokalt på plats, skall UPS kontaktman ta med frågan till UPS-styrelsen, som sedan för frågan vidare till rätt instans.

Möte med SÄV-grupper

SÄV-rapporter

SÄV-rapport Tunåsen, 8 november 2018

RAPPORT FRÅN SÄV-MÖTE PÅ TUNÅSEN 2018-11-08 Deltagare från Tunåsen: Ann-Sofie Lund, Verksamhetschef, sjuksköterska undersköterska.  SÄV-ombud Lars O Ericsson och Karin Näslund-Westman. TUNÅSENS VÅRDBOENDE omfattas av totalt 47 lägenheter i tre plan, fördelade på tre...

SÄV-rapport Fortuna-Onnela, 11 oktober 2018

Rapport från SÄV-besök på Fortuna-Onnela den 11 oktober 2018 kl. 10-11 Vi (Inger Olsson, Kjell Glimmerud och Siv Asplund Peiro) togs emot av VC Maria Probst på plan 2. Vid en kopp kaffe berättade Maria om verksamheten och nyheter sedan vårt besök den 2 maj. I...