Samråd Äldres Vård

SÄV heter de arbetsgrupper som Uppsala Pensionärsföreningars Samarbetsråd har bildat för att samråda och diskutera idéer, tankar och förslag till förbättringar med utförarna av äldrevård inom Uppsala kommun.

Bokstäverna SÄV står för Samråd Äldres Vård.

De företag som utför tjänster inom äldreområdet åt kommunen bör kalla sin SÄV-grupp till samråd minst fyra gånger per år. Vid dessa samråd skall företaget informera om sin verksamhet och från UPS-deltagarna få impulser till ändrade arbetssätt i vården för att på ett bättre sätt tillfredsställa våra pensionärers behov av stöd och hjälp.

I de fall diskussionerna rör lagar och bestämmelser, tolkningar av avtal eller frågor, som ej kan lösas lokalt på plats, skall UPS kontaktman ta med frågan till UPS-styrelsen, som sedan för frågan vidare till rätt instans.

Möte med SÄV-grupper

Möte med SÄV-grupper, 18 februari 2019

Närvarande från ssk boenden: verksamhetscheferna på Andreas Ands Minne, Attendo Råbyvägen, Ebbagården. Fortuna-Onela, Liljeforstorg 4, Linné, Myrbergska, Sandelska, Topelius B. Omsorgscheferna i Uppsala kommun, Mia Gustafsson och Ann-Sofie Sundman. SÄV-ombud från...

SÄV-rapporter

SÄV-rapport Tunåsen, 29 april 2019

Datum: 2019-04-29 kl. 1000-1100 Närvarande: Verksamhetschef Anne-Sofie Lund, Helena Skrisandersson Undersköterska och Fysioterapeut André Oksman. SÄV-ombud Karin Näslund-Westman och Lars O Ericsson För de två nya som deltog berättade vi vad SÄV och UPS verksamheter...

SÄV-rapport Linné, 17 juni 2019

Rapport från SÄV-besök på äldreboendet Linné den 17 juni 2019 kl.10-11 Vi (Kjell Glimmerud PRO och Siv Asplund Peiro SPF) togs emot av VC Zoya Khosravi, som berättade om verksamheten sedan föregående besök och svarade på våra frågor. Hemsidan kommer att uppdateras...

SÄV-rapport Fortuna-Onnela, 16 maj 2019

Vi (Inger Olsson och Siv Asplund Peiro) togs emot av VC Maria Probst på plan 1. Vi hade fått och läst Fortuna-Onnelabladet om ”Hänt i april” och ”Planer för maj”. Vid en kopp kaffe berättade Maria om förändringarna i verksamheten sedan vårt senaste besök den 11...

SÄV-rapport Andreas And, 13 maj 2019

Närvarande: Victoria Wiksten, Berit Öberg, Gerd Waleij. Antal boende: 29 boende, inget par boende då rummen är för små.Det är kö till platserna. Antal dementa boenden: 4 – 5 st. Bemanning: 29 st. årsarbetare. Därav 6 st. sjuksköterskor. På natten 2 undersköterskor....

SÄV-rapport Lillsjögården, 13 mars 2019

SÄV-ombuden på Lillsjögården i Almunge bjöd på sedvanlig hattparad i mitten på mars. Ett mycket uppskattat inslag i vardagen för de 30-talet boende som deltog i den vårliga sammankomsten. Tre av boendets avdelningar deltog. SÄV-ombuden hade bakat bröd, boendet bjöd på...