Samråd Äldres Vård

SÄV heter UPS arbetsgrupper som i samråd med Verksamhetscheferna på Särskilda Boenden (SÄBO), såväl de som drivs i kommunens egen regi och privata utförare.

SÄV-ombud och verksamhetschefer diskuterar i samråd utformningen av vården och omsorgen utifrån de äldres behov för de som bor på Särskilda boenden med beaktande av värdighetsgarantin.

Ansvarig verksamhetschef skall vid mötet med SÄV-ombudet informera om sin verksamhet utifrån de riktlinjer som kommunen fastställt. Samrådsmöten bör ske minst 2 ggr per år 1,5-2 tim. per gång. SÄV-ombudet kontaktar boendet för ett möte.

Samrådet skall inte omfatta lagar och bestämmelser eller tolkning av avtal.

Ett blivande SÄV-ombud får tre timmars introduktion innan man går ut i verksamheten. Man bör helst vara två ombud per boende. Det finns en arbetsgrupp som ställer upp och stöttar vid behov. Checklistor finns som stöd vid samrådet med verksamhetscheferna.

Det finns 39 Säbo i Uppsala Kommun och två ombud på varje boende kräver totalt 78 ombud. Genom mun mot mun metoden värvas nya ombud. En vän, make/maka, bror, kusin, granne, någon ni varmt kan rekommendera, kan värvas till ombud.

Grunden för ett SÄV-ombud är intresset för äldrefrågor, och tankar på hur man själv önskar ha vården och omsorgen när behovet uppstår. Ideellt arbete på ett år är 18-20 tim, inkluderar besök på boende och stormöten.

Ju fler ombud desto bättre kan UPS påverka vården och omsorgen. Välkommen att bli SÄV-ombud

OBS: Anmäl förslag till ombud till SÄV sekreterare Yvonne van Baal, e-post yvonnevanbaal28@gmail.com eller per telefon till 073-042 85 87.

Karin Näslund-Westman
UPS Ordförande och SÄV-ansvarig

Möte med SÄV-grupper

Anteckningar från SÄV-möte nr 2, 11 maj 2022

Datum: 11 maj 2022Tid      :  kl.9.30-12.00Plats    : Stadshuset i Uppsala.Antal deltagare: 55.Deltagare: SÄV-ombud, verksamhetschefer, områdeschefer och inbjudna Gäster.Gäster: Anders Sundin, chef för måltidsservice, Daniela Lorenz, områdeschef, måltidsservice, Pia...

Anteckningar från SÄV-möte, 2 mars 2022

Anteckningar från SÄV-möte 2 mars 2022 kl.9.30-12.00 i Stadshuset i Uppsala. Deltagare förutom SÄV-ombud och verksamhetschefer:Heikki Syrjäpalo,  chef för SÄBORasmus Sundström, avd.chef för ordinärt boende, äldre och träffpunkterHelené Stenlund, äldreombudsman Karin...

SÄV-rapporter

SÄV-rapport Lillsjögården, 9 maj 2022

Träff med t.f verksamhetschefen den 9/5 -22 på Lillsjögården, Almunge. Det finns f.n 6 rum lediga, varav 2 på demensavd. och ett par avsedda för korttidsboende. Semesterplanering pågår, men är ännu inte klar. Svårt med bemanningen, intervjuer görs, men svårt då flera...

SÄV-rapport, Ferlin, 26 april 2022

Deltagare vid besöket var personal från Ferlingården och SÄV-ombud Ingrid Lundell och Birgitta Ljungqvist. Avtalet med kommunen har förlängts ytterligare 3 år, vilket medför en trygghet för boende och för personalen. Nu finns mer tid för personalen att utföra sina...

SÄV-rapport Sandelska huset, 16 november 2021

Detta är första besöket sedan januari 2020. 3 mars 2020 började man ”tempa” de boende och personalen. Sedan kom strikta regler med munskydd och handhygien. Av 54 boende var två sjuka i Covid. Däremot var flera av personalen sjuka. Sedan april 2021 finns en kock...

SÄV-rapport Granbommen, 11 april 2022

SÄV-gruppen för Vattholma/Storvreta besöker Granbommen den 11 april 2022, kl14-16.Närvarande: Kristin Wahl, chef på Granbommen; Berit Gravsjö-Ericsson, SÄV;Lena Lindholm, SÄV; Carin Björk, SÄV; Harald von Schlippenbach, SÄV;Solveig Aaro, SÄV. Kristin Wahl tar emot på...