Samråd Äldres Vård

SÄV heter de arbetsgrupper som Uppsala Pensionärsföreningars Samarbetsråd har bildat för att samråda och diskutera idéer, tankar och förslag till förbättringar med utförarna av äldrevård inom Uppsala kommun.

Bokstäverna SÄV står för Samråd Äldres Vård.

De företag som utför tjänster inom äldreområdet åt kommunen bör kalla sin SÄV-grupp till samråd minst fyra gånger per år. Vid dessa samråd skall företaget informera om sin verksamhet och från UPS-deltagarna få impulser till ändrade arbetssätt i vården för att på ett bättre sätt tillfredsställa våra pensionärers behov av stöd och hjälp.

I de fall diskussionerna rör lagar och bestämmelser, tolkningar av avtal eller frågor, som ej kan lösas lokalt på plats, skall UPS kontaktman ta med frågan till UPS-styrelsen, som sedan för frågan vidare till rätt instans.

Möte med SÄV-grupper

SÄV-rapporter

SÄV-rapport Glimmervägen, 14 november 2019

Närvarande:Verksamhetschefen Maria Ohlin EklundRose-Marie Mickelson, PRORune Hedman, UPS Glimmervägens vårdboende övertogs av Uppsala kommun från A & O, Ansvar och Omsorg AB den 15 oktober 2019. Övertagandet hade förberetts av ett särskilt projekt som initierats...

SÄV-rapport Ferlin, 9 september 2019

Rapport från besök på Ferlin, (Vardaga)  2019-09-09. Träffade tre anställda på Ferlins efter det att verksamhetschefen upplyst oss om att hon inte hade tid att vara med oss under mötet. De tre var utrikesfödda och troligtvis kommit till Sverige från 2015 och...

SÄV-rapport Skogsgården, 13 september 2019

Deltagare: Petra Gretener verksamhetschef, Lena Lindholm SPF, Berit Gravsjö-Ericsson PRO. Beslutet om ett nytt boende är klart. Om detaljplanen blir klar till april 2020 skall inflyttning kunna ske 2022. Detta innebär också att det utökas med fler boenden, samt större...

SÄV-rapport Ebbagården, 19 september 2019

Ebbagården är diakonistyrelsen Samariterhemmets demensboende beläget vid Kungsängsgatan 46 i Uppsala.Det finns plats för 33 boende.Verksamhetschef Kerstin Murray. Närvarande: Kerstin Murray, Anneli Blom, Samordnare, Eva Gosselman och undertecknad, Brittmari Ekholm. Vi...

SÄV-rapport Lundgården, 12 september 2019

Närvarande: Kristin Wall, Gerd Waleij, Berit Öberg. Antal boende: 31 lägenheter varav 10 är demensboenden och 20 omvårdnadsboenden och 1 korttidsboende, Korttidsboendet används inte för växelvård. Man har ingen kö för närvarande. Bemanningen: 28 heltidstjänster finns....