Styrelsen 2023

Hans Nordström
Ordförande
Tel.: 072-557 61 35
ordforande.ups@uppsalapensionarerna.se

Niklas Rommel
Vice ordförande
viceordforande.ups@uppsalapensionarerna.se

Christina Olsson
Kassör
Tel.: 076-326 97 68
kassor.ups@uppsalapensionarerna.se

Hans-Erik Lindahl
Sekreterare
Tel.: 070-527 08 76
sekreteraren.ups@uppsalapensionarerna.se

Peder Björk
Ledamot
Tel.: 073-056 06 54

Benny Eklund
Ledamot
Tel.: 070-510 13 06

Dag Fredriksson
Ledamot
Tel.: 070-656 97 80
dag.e.fredriksson@gmail.com

Anna Gelvås
Ledamot
Tel.: 073-960 37 66
gelvasanna@gmail.com

Hans Granlund
Ledamot
Tel.: 073-094 38 30
hans.granlund@hotmail.se

Mats Hallor
Ledamot
Tel.: 073-378 87 58
mats.hallor@gmail.com

Erik Knutsson
Ledamot
Tel.: 076-777 35 55
018.460392@telia.com

Asko Laakso
Ledamot
Tel.: 070-580 55 47
asko.laakso01@gmail.com

Karin Näslund-Westman
Ledamot
Tel.: 0730-650 45 17

Inger Sjöberg
Ledamot
Tel.: 070-954 01 23
sjoberginger@telia.com

Yvonne van Baal
Ledamot
Tel.: 073-042 85 87
yvonnevanbaal28@gmail.com

 

Valberedning

Lars Gunnar Borg, PRO, ordinarie, sammankallande, 2 år
Bokvägen 10, 755 50 Uppsala

Berit Eriksson, SKPF, ordinarie, 2 år
Hällbygatan 19, 752 19 Uppsala

Karin Wahlstedt, SPF, ordinarie, 2 år
Stenrösvägen 3, 752 66 Uppsala

Ulla Myrman, USU, ordinarie, 2 år
Luthagsesplanaden 15A, 752 25 Uppsala

Revisor

Stig Roos
Tel: 070-590 48 24
stigroos@hotmail.com