Målnivåer ska förbättra vården i livets slutskede

Målnivåer ska förbättra vården i livets slutskede

[Socialstyrelse] – Det här är viktigt för patienter som är i behov av palliativ vård, och berör många. Med målnivåerna visar vi riktningen för vad man ska uppnå så att patienterna får en god och jämlik vård, säger Christina Broman, utredare på Socialstyrelsen....