Ett urval av artiklar av intresse för UPS.


Biståndsbedömning, Anhöriga

Stöd finns att få för anhörigvårdare

UNT debatt 2018-11-28
Anhörigvårdare kan få stöd från kommunen, skriver Jesper Kyrk, Uppsala kommun, Äldreförvaltningen.
> läs mer


Biståndsbedömning, Särskilt boende

Krav på äldreboende allt för höga

UNT debatt 2018-11-29
Kraven för att få särskilt boende är allt för höga, skriver Lars O Ericsson, styrelseledamot i SPF Seniorerna Luthagen.
> läs mer


Boende, Trygghetsboende

17 år i kö för trygghetsboende

UNT debatt 2018-11-29
Många väntar i kö till trygghetsboende, skriver Marianne Bergstrand.
> läs mer


Friskvård & social infrastruktur, Alkohol

Ny publikation om äldre och alkohol

Nordens välfärdscenter  2018-11-26
Dagens 50-70-åringar dricker mer eller oftare än personer i 40-års åldern och också de äldsta åldersgrupperna dricker mer i jämförelse med tidigare generationer. Det visar flera nordiska dryckesvaneundersökningar.
> läs mer


Motion, Hälsa

Det är aldrig för sent att träna upp musklerna

Forskning.se 2018-11-29
Några enkla dagliga träningsrörelser kan påtagligt öka musklernas massa och funktion också på äldre dar. Det i sin tur minskar risken för fallolyckor, benbrott och förtida död. Och det krävs inga dyra träningsredskap.
> läs mer


Demens

Demens en sjukdom och inte bara något som är åldersrelaterat

Nordens välfärdscenter 2018-11-30
Demens är en sjukdom men över hälften av danskarna tror att det enbart är åldersrelaterat. På grund av denna okunskap, som säkert inte är unik för Danmark, är det viktigt att sprida kunskap om demens och arbeta för ett demensvänligt samhälle. Det var huvudtemat på en konferens om ett demensvänligt Norden tidigare i höst i Köpenhamn med stöd av Nordens välfärdscenters Stödordning.
> läs mer


Färdtjänst, Kvalitet

Kvalitet i färdtjänsten

Myndigheten för delaktighet 2018-11-29
Kartläggningen Kvalitet i färdtjänsten visar att kvaliteten och reglerna för färdtjänsten skiljer sig åt över landet. Många resenärer är överlag nöjda, men när färdtjänsten inte fungerar får det stora konsekvenser för den enskilde.
> läs mer


Sjukhusvård, Digitalisering

Haveri i digitaliseringen av svensk sjukvård

SvD 2018-12-02
Det finns en låsning i den största frågan för digitaliseringen av sjukvården: det saknas en gemensam digital standard. Vi föreslår att nästa regering inrättar ett ”digitalt landsting” i form av en digital vårdplattform som fungerar över hela landet och för alla medborgare, skriver flera debattörer.
> läs mer