UPS aktuellt

Här hittar du debattartiklar, remisser och protokoll från UPS. Menyn till höger hjälper dig välja bland alla inlägg.

SÄV-rapport Linné äldreboende, 13 oktober 2022

Träff med Sofia Iconomidou, verksamhetschef sedan 2022-08-25, samt Björn Brodén som varit t.f. Verksamhetschefer (VC) på äldreboendet en period under 2019 samt under sommaren 2022. Sedan vårt första SÄV-besök 2018-11-29 har Linné haft 2 VC och 1 t.f.VC. Sofia är...

SÄV-rapport Björkgården, 19 oktober 2022

Rapport från besök på äldreboendet Björkgården i Knutby 2022-10-19 Närvarande: Verksamhetschef Ulla-Britt Björn, SÄV-ombud Ann-Britt Schedin och Lena Nyström-Nilsson. Björkgården har 22 platser varav 5 för korttidsboende och 1 för växelvård. Ledningen har bytts ut...

SÄV-rapport Fortuna Onnela, 13 september 2022

Träff med verksamhetschefen Maria Probst. Boendet har 40 platser, f n 2 tomma platser. Demens- och omsorgsboende, 10 platser omvårdnad och 30 demens 1 parboende Bemanning heltid 40 heltid och ca 30 timanställda 2 sjuksköterskor anställda med ansvar för varsin...

SÄV-rapport Andreas Ands, 23 september 2022

Närvarande: Victoria Wiksten, Berit Öberg, Gerd Waleij. Ett trevligt möte där vi pratade om hur sommaren varit. Sommaren har varit bra men det harvarit svårt att få kvalificerade vikarier. Förkylningar har varit men inga covidfall. Medelåldern är nu 90 år och den...

SÄV-rapport Lundgården, 23 augusti 2022

Närvarande: Madeleine Grandell, verksamhetschef, Emma Karsch, administratör, Carolina Olsson, administratör, Gerd Waleij, SÄV-ombud. Antal boende som tidigare, 31 lägenheter varav 10 demensboende, 20 omvårdnadsboende och 1 korttidsboende. 4 tomma lägenheter på...