UPS aktuellt

Här hittar du debattartiklar, remisser och protokoll från UPS. Menyn till höger hjälper dig välja bland alla inlägg.

Minnesanteckningar äldrenämndens presidium, 12 juni 2018

Minnesanteckningar förda mellan äldrenämnden (ÄLN), äldreförvaltningen (ÄLF), Uppsala Pensionärsföreningars Samarbetsråd (UPS), och Handikappföreningarnas samarbetsorgan i Uppsala (HSO) 2018-06-12 Deltagare ÄLN Eva Adler (MP) ÄLF Carina Juhlin förvaltningsdirektör,...

Äldrevänligt boende

Med denna PM redovisar UPS sin syn på hur bostäder, som fyller äldres olika behov och krav, skall planeras. Främst avses den fysiska planeringen, men krav måste ställas, som normalt inte ryms inom dagens planeringsram. Det handlar både om ny byggnation och om omvandling av befintlig bebyggelse. Det krävs en handlingsplan som ställer äldres boende i centrum.