På UNT Debatt 2/11 beskriver Uppsala Pensionärernas Samarbetsråd, UPS, hur länets pensionärer måste kunna vända sig till specialister på äldres sjukdomar. Folkpartiet Liberalerna håller med UPS om att kunskapen om äldres sjukdomar behöver säkras i samhället. Inte minst gäller detta demens – vår vanligaste dödsorsak. Sjukdomen ökar lavinartat risken för ytterligare sjukdom och kunskapen om demens och äldrehälsa behöver därför stärkas både i sjukvården och på äldreboenden.

Däremot tycker vi inte att en enda äldrevårdscentral är tillräcklig för alla äldre i vårt län. Vi vill istället att varje vårdcentral ska vara en äldrevårdscentral.

Var och en av oss måste kunna få den bästa sjukvård landstinget kan ge, var vi än bor i länet.

För att uppnå detta vill vi att landstinget utbildar fler geriatriker och specialistsjuksköterskor inom äldrehälsa som kan vårda äldre över hela länet. Deras kunskap behövs både på sjukhus och på vårdcentraler. Vi vill också stärka den förebyggande vården. Fler arbetsterapeuter och sjukgymnaster på vårdcentralerna underlättar ett rörligt liv, motverkar fallskador, infektioner och annan sjuklighet. Investeringar i äldretandvården och fler läkemedelsgenomgångar motverkar undernäring.

Dessutom vill Folkpartiet skapa ett centrum för rehabilitering i Uppsala, ökade möjligheter för patienter över hela länet att träffa sin husläkare eller distriktssköterska hemma i köket, snabbspår för äldre förbi akuten och förstärkt anhörigstöd.

Vi ger oss inte förrän alla invånare i vårt län får bästa tänkbara vård, oavsett ålder. Ett landsting ska hålla människor för friska för sjukhuset. När detta inte är möjligt måste vi få vara sjuka med värdighet.

Lina Nordquist, landstingsråd (FP)

 

>> Läs artikeln på UNT.SE

>> Till debattartikeln ”UPS kräver äldrevårdscentral”