Fastighetsägaren för kvarteret Trudhem har i januari 2017 begärt bygglov för att bygga om och förtäta på och runt Storgatan 11, som är en träffpunkt för äldre människor. Det är Uppsala Pensionärsföreningars Samarbetsråd, UPS, som driver den verksamheten på uppdrag av Uppsala kommun. Om dessa planer godkänns av kommunen kommer träffpunktens verksamhet inte kunna fortsätta.

Träffpunkten Storgatan 11 har idag en livlig och uppskattad verksamhet och som har mer än 20 000 besökare varje år.

Enligt planerna kommer det gamla tingshuset Storgatan 11 byggas om till lägenheter. Men de två stora salarna som idag har hög mötesfrekvens ska tydligen behållas i sin nuvarande form. Salarna sägs enligt ritningen bli ett komplement till UKK. Men företrädare för UKK har aldrig hört talas om detta eller ens har något behov av dem.

Med stöd av ovan vill UPS ha svar på följande;

Vad kommer att hända med träffpunkten Storgatan 11 om planerna godkänns?

Kommer träffpunkten att upphöra eller förläggas någon annanstans?

Hur ser tidsplanen ut för att godkänna byggplanen i kvarteret Trudhem och i så fall, när ska träffpunkten och UPS kontor flytta ut?

För UPS

Jan Ask
ordförande