Brevet skickades till Marlene Burwick (Kommunstyrelsens ordförande) och Joachim Danielsson (Stadsdirektör).

Det är nu tredje året i rad som UPS inte får information och möjlighet att lämna synpunkter på Uppsala kommuns budget, trots flera påpekanden. Och trots att det finns en överenskommelse mellan kommunen och UPS att så ska ske.

Vi kan naturligtvis lämna synpunkter ändå. Men eftersom vi har blivit lovade att få information har vi väntat på inbjudan. Det var med facit i hand blåögt av oss att göra det.

Vi förväntar oss att kommunen följer den överenskommelse vi har mellan oss ang kommunens mål och budget. Annars vill vi ha en förklaring till varför så inte sker.

Uppsala den 7 november 2016.

Med vänliga hälsningar

 

Jan Ask
Ordförande UPS