Uppsala 2015-06-29

UPS anser att förslaget till indragning av busshållplatser på sträckan Björklinge-Uppsala är felaktigt främst därför att vår uppfattning är att kollektivtrafiken är nödvändig för landsbygdens överlevnad och människors service.

Säkerheten vid på och avstigning är naturligtvis oerhört viktig men kan inte föranleda indragning av hållplatser.

UPS anser att följande busshållplatser ska finnas kvar: Högstamacken, Drälinge och Gränby E4.

För Uppsala Pensionärsföreningars Samarbetsråd
Ewon Enqvist, sekreterare