Polishuset i Uppsala

Deltagare: Jan Ask, ordförande UPS, Roland Edwardsson och Karin Näslund-Westman, UPS, Agneta Darberg och Sören Gozzi, PRO Samorganisation, Lars O. Ericsson, SPF Seniorerna och Gunnel Jägare, SPF Seniorerna Samråd Uppsala-Knivsta, Berit Eriksson och Gunnar Jansson, SKPF , Brittmari Ekholm, USU och undertecknad Ewon Enqvist UPS.

Från Polisen deltog Ulf Lundgren, kommunpolis i Uppsala, Jale Poljarevius. chef för lokalpolisen Uppsala-Knivsta, Stefan Siesing och Shilan Rasouli, Yttre befäl.

UPS var inbjudet till möte på Polishuset och med på mötet var, förutom UPS, de fyra största medlemsföreningarna, baserat på antal medlemmar, PRO, SPF, SKPF och USU.

Ulf Lundgren informerade om uppdraget som är ett initiativ av Carin Götblad att inrätta ett Seniorråd för att skapa en dialog mellan Polisen och UPS för att äldre personer i Uppsala ska känna trygghet när vi rör oss i staden och vad Polisen kan bidra med.

Jale Poljarevius berättade om sitt arbete med brottsförebyggande frågor och det arbete som pågår med att skapa lugn i de stadsdelar som nu oroas av rån, misshandel och bilbränder. Jale var mycket tydligt med hur han med sin personal tänker tackla situationen och han förmedlade en känsla av att polisen, trots att inte mer personal tillförs, vill att alla människor, oavsett ålder, ska känna trygghet att röra sig i Uppsala.

Jan Ask tog upp frågor om ekonomisk brottslighet, våld i nära relationer och det yttre våld som finns i samhället. Andra frågor som diskuterades var hur vi kan uppträda vid uttag i bankautomater, cyklister på gångbanor, problemen för gående på gåfartsgatan Dragarbrunn, dålig belysning längs gator och i parker, bussturlistor.

Ulf Lundgren berättade hur vi ska skilja på anmälan av brott och annan kontakt med Polisen. Om det är ett pågående brott ringer man 112, alltså det är en ”färsk gärning” som han uttryckte det. Övriga samtal med Polisen sker genom 11414. Han uppmanade oss att inte tveka att ringa 112 och Pale Poljarevius berättade att det pågår arbete med att anställa fler telefonoperatörer, för nu går samtalen in lokalt och hamnar inte i andra delar av landet som tidigare.

Polisen samarbetar med UL och de träffas tre gånger/år. Även ett samarbete finns med studenter i staden genom Magnus Sundberg vid Polisen. Ulf Lundgren gav exempel på hur det inte fungerar när informationen mellan alla berörda parter brister. Polisen arbetar inte med kampanjer eller uppsökande verksamhet.

Vid akuta situationer, t ex gäng som huserar i staden, kommer UPS att få snabb-information för att varna äldre om vad som pågår, ficktjuvar, oroligheter vid Resecentrum eller andra platser. UPS skickar informationen vidare ut till medlemsorganisationerna.

Till nästa möte sammanställer Ulf Lundgren en promemoria för att öka informationen till oss.

UPS sätter stort värde på informationen som gavs under mötet och är mycket positiva till möjligheterna till ett samarbete med Polismyndigheten i Uppsala för att säkra äldres trygghet i samhället och tar som sin uppgift att sprida information till sina medlemsorganisationer.

Beslutade vi att träffas två ggr/år och att det är bra om samma personer deltar som var med vid detta möte. Nästa möte är 2017-03-10 på Polishuset i Uppsala.

Antecknat
Ewon Enqvist
Sekr i UPS