Plats: Stadshuset, Fullmäktigesalen
Tid:   0930-1200

Deltagare: SÄV ombud, Verksamhetschefer och gäster. 53 deltagare.

Ordförande Karin Näslund-Westman hälsade alla välkomna och presenterade dagens gäster och dagordning. Karin betonade vikten av att som SÄV-ombud få inblick och uppdatering av kommunens verksamhet och att i dialog och samråd få inhämta nya kunskap som gagnar SÄV-verksamheten och gav därmed ordet till kommunalrådet och Ordföranden i äldrenämnden Tobias Smedberg

Äldrenämndens ordförande Tobias Smedberg.  

Äldrenämnden har fått en 10% upphöjning av ekonomin i år. Tyvärr så kommer det att ätas upp mycket på grund av alla höjningar som nu sker Talade även om vikten att arbeta med hela organisationen.

Vad som kan göras bättre inom omsorgen är att stärka bemanningen, höja kompetensutvecklingen, eget själv bestämmande inom omsorgen. I dag har vi ca 200 tomma platser på boende. En fråga som återstår är att nästa år upphör statsbidraget vi haft

Att det byggs bostäder som passar vår ekonomi, det som drabbas när det gäller boenden är kvinnorna som inte har den ekonomiska möjligheten till eget boende då kostnaderna är för höga gällande både hyres och köptas bostäder Även äldre som bor i hus har inte råd att sälja och köpa nytt Då oftast pensionerna är för låga i dags dato. Det behövs finns mellan boende. Kommunen saknar mandat till att bestämma var och hur bostäder skall byggas. Beroende av bemanningsföretag

Utveckla öppna verksamheter ute i landsbygden med mobila verksamheter.

 När det gäller seniorkortet så kommer det att tas beslut nu i mars om att det skall gälla hela dygnet och då kommer att höjas till 200 kr. i månaden 

Verksamhetschef Robin Asseryd från Hagundagården

Informerade om sin verksamhet Boendet ligger en bit utan för Uppsala med nära tillgång till natur i ett lugnt område. Boendet öppnades 1969 och är mycket uppskattat av boende och anhöriga. Boendet har

Team ombud: där det lyfts olika teaman att arbeta med för de boende och personal.

Aktivitesombud: Som är för att öka de boendes inverkan på aktiviteter.

Språkombud: Där det gäller att alla språk kommer till tals även med olika traditioner.

Trygghetsskapande teknik

Åsa Engbom och Kerstin Stålnäbb informerade om den digitala verksamhetsutvecklingen som finns på 10 boende. Det har visats sig att när det funnits kamera inne hos den boende så har nattsömnen blivit mycket bättre

när personalen inte behöver gå in i rummet på nätterna. Blev mer aktiv under dagarna då sömnen inte blev störd. En annan boende visade sig att dennes fallskador minskat drastiskt när man inte blivit väckt om natten och då behövt gå på toalettbesök efter att personal varit där. Alla har en hotellnyckel till sina rum som gör att ingen utomstående kan komma in vilket indirekt ökat tryggheten och även minskat smittorisken.

 Alla boende har sina medicinskåp på rummen och även där använder man tekniken så att inte vem som helst kan öppna det. Det görs ett samtycke för att ha kamera på rummen hos de boende SKR har tagit fram riktlinjer som man följer. Kognitivt klara har tillgång till att själva bestämma om kamera eller inte Det är samtycke och behov som styr

Köks chef Angelica Sigge  

Presenterade sin verksamhet som gör 2000 portioner mat om dagen, det är 6 bilar som kör ut maten 2 gånger om dagen till 21 boende. Köket tillreder den varma maten ex. grytor mm. Rena komponenter som potatis, pasta, ris, sallad görs av boende själva, Vad som önskas ha hjälp av personal på boende är att presentera maten samt dukningen, menyn skall finnas för de boende, och att det blir en lugn och trevlig mat situation inget spring när man sitter och äter, ingen tv eller radio på, göra en meny lista där de olika maträtterna står vad de kan välja mellan för maträtter. Det finns allt vegetariska alternativ med. Detta för att göra måltiderna så trevliga som möjligt.

 Det finns 7 senior restauranger i Uppsala dit man kan gå för att få sig ett mål mat till en kostnad av 60 kronor.

Man har haft en matlagningskurs för äldre män som uppskattades Det kommer att startas upp två nya tillfällen för äldre män i vår.

Tillsammans med Lundgården har man vunnit Arla Guldko  

Har man frågor eller funderingar kan man maila dessa till angeloca.sigge@uppsala.

Verksamhetschef Magdalena Previus Eriksdalsgården

Tillsammans med Josefin Tjäder presenterade sin verksamhet Där finns det 40 boende Där det boende har olika aktiviteter varje dag En aktivitet som uppskattas är det långa ordet som man kan plocka ut olika ord ur Vikten av att alla ska må bra och trivas är en viktig pusselbit på boendet Innan man har personalmöten så börjar man med yoga för att minska stress och gå ner i varv och alla är positiva till det.

Avdelnings Chef Heikki Syrjäpalo:

Presenterade en ny anställd Sofia Köning i verksamheten Det finns inga med covid inom äldreomsorgen vilket är mycket positivt.

När get gäller beredskap har man gått igenom sådana saker som el försörjning, vatten samt maten. Man har haft en test när det gäller torkad mat på boende som föll väl ut.

Hjärtstartare finns nu på boende och utbildning för instruktörer skall startas som i sin tur skall utbilda all personal även dockor till det har köpts in.

Ledningsgruppen om 7 personer har under en fredag i månaden varit ute en på olika boende en hel dag för att få inblick i hur det fungerar i verksamheten. Det är uppskattat av alla   

Ordförande Karin Näslund-Westman

Informerade om att det kommit in 7 rapporter från boende Den nya checklistan för besök kommer att mailas ut till alla ombud. Anhörigrapporter har även inkommit.

Rekrytering av ombud togs upp. Vissa ombud har upp till 4:a boenden att besöka.

Detta är en viktig fråga att lösa.

Nästa planeringsdag för ombuden kommer att vara den 30 maj mellan klockan 10.00- 15.30 i stora salen nere. Lunch serveras. Vid septembermötet kommer verksamhetschef från Villa hovstallet att presentera sin verksamhet och Heikki Syrjäpalo kommer att informera. Karin betonade vikten av att anmäla sig till möten.

Denna dag var det många som kom utan att föranmäla sig. Karin tackade för de ideella insatser som alla SÄV-ombud gör.

Karin Näslund-Westman informerade att hon slutar som ordförande i UPS men kvarstår som ansvarig för SÄV gruppen.

Aktivitesledare: Mona Fröjberg talade om att nästa träff för SÄV ombuden kommer att bli på lunchrestaurangen senioren och kommunen står för kostnaden. SÄV har framfört klagomål på maten på boendena i ett par år. Nu ska ombuden få prova på mat på en seniorrestaurang. Det är viktigt att när kallelsen går ut att man anmäler sig i tid.

Vid anteckningarna

Yvonne van Baal
Sekreterare SÄV