Datum: 11 maj 2022
Tid      :  kl.9.30-12.00
Plats    : Stadshuset i Uppsala.
Antal deltagare: 55.
Deltagare: SÄV-ombud, verksamhetschefer, områdeschefer och inbjudna Gäster.
Gäster: Anders Sundin, chef för måltidsservice, Daniela Lorenz, områdeschef, måltidsservice, Pia Johansson Verksamhetschef, Björklingegården, Andreas Buchberger,Verksamhetschef, Dalbyhemmet, Fatemeh Zamani Rivash, Verksamhetschef Västergården, Mona Fröjberg, utvecklare, Angela Boethius, Områdeschef, Ann-Sofie Sundman Områdeschef, Eva Christiernin, kommunalråd.


Karin Näslund Westman
, ordförande för UPS och SÄV ansvarig inleder mötet med att hälsa alla välkomna, speciellt nya SÄV-ombud och gäster.

Anders Sundin, måltidsservice, informerade om krisberedskap för måltider i kommunen och att många skolmatsalar startar verksamhet med seniorluncher. Cirka 45000 måltider tillagas och distribueras per dag. Måltider levereras till förskolor, skolor, seniorrestauranger och boenden.
Kommunen har nu ett nytt ”kriskök”, där produktionen sker 7 dagar per vecka och skickas till boenden med kommunens transportservice. Det finns lokala livsmedelslager som räcker i 3 dagar och ett centralt lager för ytterligare tid.
I krisplanen ingår hur tillgången på livsmedel, vatten och el ska säkras vid en kris, och hur transporter till boenden ska ske. Man planerar för beredskapskök och vattentankar samt för hur elförsörjning ska ordnas. Den egna transportservicen är ett led i beredskapen för att slippa vara beroende av andra leverantörer. Huvudplanen är att ”KÖPA TID” och skaffa en mental förberedelse för att en kris kan inträffa. Framöver kommer övningar att ske tillsammans med brandförsvaret.

Från SÄV-ombuden fick han med sig frågor om att ordna fler kriskök, använda befintliga kök på boenden samt låta friska seniorer hjälpa till i händelse av kris.

Daniela Lorentz, måltidsservice, berättade om matsedeln för boenden. Denna finns att se på kommunens hemsida på https://maltidsservice.uppsala.se/mat-och-menyer/meny-for-boende-aldre/
Matsedeln är näringsberäknad efter äldres näringsbehov. Flera måltidsalternativ finns och alla boenden ska kunna välja alternativa rätter det planeras framöver för ytterligare alternativ. Boendena svarar för frukost och mellanmål samt kompletterar lunch och middag med potatis, ris, pasta och ägg. Upphandlingar planeras utifrån ekologisk mat, svenskt kött, MSC-certifierad fisk samt att maten ska vara etiskt hållbar. Man ställer krav på miljövänliga transporter. En måltidsutvecklare har anställts för att framförallt hjälpa till med att utveckla miljön kring matsituationen på boendena.

Verksamhetschef Pia Johansson, Björklingegården, hade med sig 4 undersköterskor som berättade om verksamheten på Björklingegården. De arbetar mycket med aktiviteter för de boende, de registrerar i BPSD-registret (Svenskt register för Beteendemässiga och Psykiska Sympton vid Demens). Målet är att höja livskvaliteten för de boende och lindra symptom på demens.
De arbetar också med ”Ung omsorg” där högstadieungdomar deltar i olika aktiviteter för att sätta ”guldkant” på tillvaron för de som bor på Björklingegården. De berättade om sitt arbete med Life Care /LMO (Tidsregistrering av utförda besök hos brukaren för planering av arbetet hos de boende). De tycker att det underlättar planeringen av arbetstiden, men det fungerar bäst på omsorgsavdelningarna. Det är svårare på demensavdelningar.

Det blev en diskussion kring LMO då farhågor fanns om minutstyrning av verksamheten. Områdeschef Angela Boethius, förklarade användningen av LMO som prövas 4 boenden, hittills har erfarenheten varit positiv, utvärdering ska göras och SÄV-ansvarig Karin sa att utvärderingen av LMO bör SÄV få ta del av.

Verksamhetschef Andreas Buchberger, Dalbyhemmet berättade om sin verksamhet som har 19 demensplatser och en 21 psykiatriplatser på Dalbyhemmet som har en mycket vacker miljö med en fantastisk trädgård där man odlar en del och har grillfester. Boendet har stora utmaningar där man identifierat språkliga, kulturella frågor och kulturella matfrågor. Ett projekt om traditioner har startats, med bland annat språkfika för personalen med diskussioner om demokrati och svenskt samhälle ingår. Andreas bokade i samband med SÄV-mötet in den nya måltidsutvecklaren för att starta arbetet på Dalbyhemmet.

Västergårdens verksamhetschef Fatemeh Zamani Rivash berättade om sin verksamhet. De har mycket aktiviteter för de boende. Fyrisgårdens café som är öppet onsdagsförmiddagar är mycket uppskattat. Hörselombud finns och ser det ordnas besök hos hörcentral för de boende som har behov av det. Man arbetar med ett systematiskt kvalitetsarbete.

Rapporter från SÄV besök:

Granbommen i Vattholma: Lena Lindholm, Carin Björk, Harald von Schlippenbach och Solveig Aaro har gjort besök där. Boendet har 7 demens-, 20 omvårdnads- och 2 direktplatser. 29 personal arbetar där varav 2+1 nattetid. Demensavdelningen lämnas inte tom nattetid.

Björkgården i Knutby. Ann-Britt Schedin och Lena Nyström-Nilsson har besökt Björkgården. Där har man haft mycket byten av personal i ledningen de senaste åren. Behov av demensboende finns.

Tunåsen. Birgitta Eklund, Berit Öberg har gjort sitt första besök på Tunåsen. Där finns en demensavdelning, omvårdnadsboende och även ett parboende.

Besök har under våren 2022 även skett på Lillsjögården, Ebbagården, Sandelska och Ferlingården. Alla SÄV-rapporter finns på UPS hemsida.

Nästkommande SÄV-möten 2022 blir den 0930 – 01200 den 22 sept. och 2 november i Stadshuset.

Karin tackar alla för deltagande och ett bra och givande möte och önskar alla en trevlig sommar!


Helena Åkerlind, sekreterare för mötet.
Karin Näslund-Westman, SÄV-ansvarig och Ordf. UPS.