Plats : Stadshuset
Tid   : 09.30–12.00

Antal deltagare totalt: 44 personer, SÄV ombud, Verksamhetschefer och gäster.

Ordförande Karin Näslund-Westman hälsade alla välkomna, och hade en hälsning från Kommunalrådet Eva Christiernin, om att hon tycker att SÄV är en mycket viktig verksamhet och ses som en viktig pusselbit i den kommunala verksamheten.

Äldreombudsmannen Helen Stenlund berättade om sitt uppdrag i kommunen samt hur uppskattad seniorfestivalen blev. En fråga från ombuden var att om det funnits äldre med i planeringen av festivalen? Svar: det hade det inte varit.

Utvecklingsledare Mona Fröjberg ansvarar för aktiviteter för kommunens olika boenden. Aktiviteterna är permanenta på de olika boendena. Fröjberg refererade till Socialstyrelsens enkät 2021; ”Vad tycker de äldre om äldreomsorgen?” Stabil vård, fint bemötande samt förtroende för medarbetare. Var referat som hon tog upp. Flest nöjda var de på Lillsjögården, Juliahemmet samt Björklingegården.

När det gäller välfärdsteknik: nytt larmsystem är gjord som utvärderas direkt. En fråga gällande kameraövervakning nattetid så har  Ivo gjort en undersökning som visar att man som boende eller anhörig kan frånsäga sig sådant larm om man så önskar.

Språkstödjare är det 24 st. som kommer att gå utbildning i oktober Det har visat sig att 33% av anhöriga har ibland svårt att förstå språket på boendet. Språkutvecklarna kommer att handleda hela gruppen i språkets olika former som ex. på Västergården och Dalbyhemmet har man språkkaffe, språk och kultur är viktiga delar att beakta. Pilotgrupper blir Dalbyhemmet Balder Stenhagen, KJ, Västergården samt Årstagården När de gäller hemtjänsten så arbetar man även där med språkutveckling. Efter Coviden har man fått extra finansiering och prio1 är språket.

En pilotverksamhet med att få ungdomar högstadiet in i omsorgen pågår, dom får gå ut och gå med boende samt läser, spelar spel, bakar. Det är ett mycket uppskattat projekt och alla är positiva till det.

Självförsörjande i Hjärt och Lungräddning (HLR) är Balder, Bernadotte, Hasselparken samt Höganäs som sänder 8 st. på utbildning i detta.

Måltidsservice: Daniella Lorenz. Ansvarar för mat till 100 förskolor, 60 grundskolor, 6 gymnasieskolor, 7 senior restauranger, 24 äldreboende. På uppsala.se kan man läsa menyn för äldreboende. Man försöker förkorta transporttiden av maten. Man betalar inget extra för Alternativkost. Varje SÄBO har grönsaker och val av potatis eller ris som görs på boendet.

Det finns måltidsutvecklare som ska vara ute i verksamheten vid måltiderna man har även startat samverkansgrupp inom kök om måltider för att operativt höja måltiderna och ta i beaktning sväljsvårigheter för boende. I december startar man nätverksträffar för kökspersonal.

När det gäller krisförberedelser har man beställt hem frystorkad mat. På boendet Vigmund ska man fråga de boende om de vill provsmaka maten. Man skall även simulera okänligt vatten.

Heikki Syriapalo chef för SÄBO och träffpunkter fick frågan om hur omsättningen av verksamhetschefer är på Säbo och  på 3 år har omsättningen sjunkit från 48% till 8%.

I den privata sektorn, Attendo, har 5 av 6 boende haft samma chefer i 3 år.

Aktivitetssamordnare Ida Forslund och Jessica Thunader informerade om olika aktiviteter som förekommer på alla boende ex en aktivitetskalender, olika pussel med Uppsalamotiv i lagom stor och lagom med bitar, terapikatt, frågesport, färgläggning, Nobelmiddag, mat och trolleri. Utomhus har det varit 4:H skansenakvarium, på Lillsjögården har Micke Ahlgrens varit, och Höganäsboendet har haft besök av en ponny. Vecka 39 är de Internationella dagen för äldre.

Karl-Johansgårdarna bjuder man in till ”Folketspark” i sin trädgård, där serveras popcorn, sockervadd, chokladhjul, tombola.

I Seniorrestuarangerna får man smaka på mat från förr, i ny tappning.

Dagen avslutades med en rapport från Ferlingården.

Nästa möte blir 9 nov 2022, kl. 09.30–12.00 i Stadshuset.

Vid anteckningarna

Yvonne van Baal
Sekreterare SÄV.