Enligt den mest officiella och auktoritära källan, Uppsala Kommuns hemsida, är så fallet.
Eftersom det är felaktigt så må felaktigheten korrigeras utan dröjsmål.

Att KPR-ledamöter innehar politiska uppdrag saknar relevans i KPR-sammanhang. Deras ledamotskap i KPR bygger på att de nominerats av den opolitiska ideella föreningen UPS.

Att läsare av hemsidan kan fås att tro annat kan inte accepteras. Det undergräver såväl KPR:s som kommunens trovärdighet. Samtliga ledamöter från den ideella/opolitiska föreningen UPS representerar hela pensionärskollektivet, är nominerade av UPS utan hänsyn till ledamöternas politiska hemvist och deras politiska verksamhet i övrigt är irrelevant och ska ej framgå i KPR:s sammanställning på kommunens hemsida.

Vi kan inte acceptera vid ingången till 2019 ett skäl i stil med ”Det är datorn som bestämmer och är inget att göra åt.” UPS kommer inte att släppa denna principfråga förrän den är löst och vi förväntar oss en redogörelse av hur långt man kommit mot en lösning vid vårt första sammanträde i KPR 2019.

För Uppsala Pensionärsföreningars Samarbetsråds styrelse

Mats Hallor