Ett av Sveriges största bostadsprojekt är Ulleråkersprojektet där skall Uppsala kommun bygga 7 000 lgh.
Jag frågade en stadsplanerare hur många av dessa blir lgh. för äldre. Svaret blev, till min stora förvåning, endast 250 st. lgh.
Att man på allvar fördelar bostader för äldre på detta sätt betyder att man inte har gjort någon behovsanalys.
Kommunen fördelar byggandet av antalet vård- och omsorgsboende när man fördelar mark för bostadsbyggande. Byggandet av seniorboende och trygghetsboende, där är det marknaden som styr.
För mig är det självklart att även dessa boenden skall fördelas vid Kommunens markfördelning.

Rolf Wallner