UL meddelar:

”Efter det första förslaget på hållplatsförändringar på väg 600 mellan Uppsala och Björklinge har vi arbetat in synpunkter samt information om ifall hållplatserna används för skolskjuts av grundskoleelever. Det är nu inte längre möjligt att lämna synpunkter. Bifogat är slutgiltigt beslut med analys och hållplatserna kommer att tas bort i samband med att Trafikverket bygger gång- och cykelvägen.”

> Läs beslutet (PDF-fil)