Torsdag 31 augusti 2017

Bakgrund

Attendo Sandelska huset öppnade 2011. Det ligger Sandels gata 2 i Gamla Uppsala. Sandelska huset har fyra våningsplan och totalt finns 54 lägenheter i huset varav två enheter med demensinriktning och fyra med somatisk inriktning.

Sandelska huset har en IT-teknisk profil och man strävar efter att föra in IT i olika aktiviteter och i vardagen i stort.
www.attendo.se/sandelska huset

Vi träffade verksamhetschefen, Carina Jällrud och Ann-Kristine Kristiansen, som är arbetsterapeut.

De började med att berätta att de har ett nytt avtal med kommunen.

Enligt tidigare avtal skulle kommunen köpa alla platser men nu är det LOV ( Lagen om valfrihet) som gäller.

Köerna har ökat till Sandelska huset. Det är aldrig tomt i några lägenheter.

Önskemål: mer läkartillsyn för de svårt sjuka.

Man har ett stort utbud av olika aktiviteter. Ett exempel är förebyggande balansträning f a bl a undvika fallolyckor.

Bemanning

Det finns 60 fast anställda personer. Två undersköterskor arbetar med bemanningen. Det är stor omsättning på vissa tjänster. I vissa fall är bristande språkkunskaper hos de sökande ett problem.

 

Brittmari Ekholm

Eva Gosselman