UPS-styrelsens första sammanträde för hösten den 28 augusti började med studiebesök. Först stannade vi till i den gamla byn Ekeby vid Vänge. Sedan fick vi en intressant visning av vårdboendet Hagundagården i Vänge. Här några bilder från de båda besöken.

Maj-Lis Lundin, Majvor Fredin & Carin Unebrand.

Margret Kihlén.

Naz Ahmed-Shaikh.

Ewon Enqvist, Mats Hallor, Majvor Fredin, Sten-Åke Bylund, Eva Gosselman, Inger Grandell.

Percy Westerlund & Gunnar Michaelsson.

Föreståndare Margareta Sundén.

Mer om Hagundagården finner man på adressen: http://boendehvkdetails.uppsala.se/boenderepl.aspx?Id=591
Det följande styrelsesammanträdet redovisas senare i protokoll.

(bilder: Sven-Olov Larsson)