Kommentar till insändarsvar av Carina Juhlin (UNT 2019-01-10).

Inte klart om ny form av boende för äldre i Uppsala menar äldrekontorets Carina Juhlin?

Om det blir så att äldrenämnden i just Uppsala inte inför biståndsbedömt trygghetsboende så vore det naturligtvis kanonbra på alla sätt. Oavsett detta så blir denna boendeform lite otryggare då värdinnorna på både Orstenens och Leopolds trygghetsboende är uppsagda då det statliga stödet för dessa försvinner som senast den 30 juni i år.

Utanpå det så försvinner även ekonomiskt investeringsstöd för gemensamhetslokaler typ, kök/matsal, fritidslokaler med mera när nya trygghetsboenden ska byggas. Men som sagt bra om äldrenämnden i Uppsala inte beslutar om att det ska vara biståndsbedömning.

När det gäller den viktiga funktionen som värd/värdinna så bra om samma nämnd beslutar om ekonomin för dessa så att de kommer att finnas kvar. Men hur ska detta gå till då äldrenämnden i Uppsala har ett krav på sig från kommunfullmäktige att göra effektiveringskrav på runt 70 miljoner kronor på en budget som i stället borde stärkas?

Lars O Ericsson
Uppsala Pensionärers Samarbetsråd (UPS)

Läs insändaren på UNT.se