Information vid möte med Berit Johnsson på Storgatan 11,  2013-02-13.

Verksamheten i Kronparken vid Ulleråker skall under våren flyttas till gamla genetikcentrum i Ultuna (högra sidan av Dag Hammaskölds väg vid norra infarten till SLU).
De som flyttar är kommunens vårdboenden Omtanken och Tindran och landstingets Hospice. Rondellen flyttar till Sävja där det finns vårdplatser.

F d genetikcentrum har byggts om till vårdboenden i tre våningar med 48 vårdplatser. Kommunen kommer att ha 32 platser och Hospice 12. Sjukvårdsteamen är just nu två men skall bli tre (sjuksköterskor och läkare).  ASIH ger avancerad sjukvård i hemmet.
Berit som ansvarar för flyttningen av äldre utifrån fattade politiska beslut arbetar tillsammans med verksamhetsansvariga och personalen. Fördelen med den nya anläggningen är att det blir en samordnare (Marianne Reegi) för hela verksamheten och en samordnare (Lena Söderman) för remisshanteringen för Hospice. Tanken är att patienten skall komma till rätt avdelning från början och inte behöva flyttas.

Stor vikt läggs vid att patienten ges trygghet vid flyttningen både genom sina anhöriga och genom personalen. Varje rum skall vara klart att ta emot patienten. I rummen finns en liggfåtölj om anhörig vill sova över. Personer i akut läge flyttas ej enligt läkares utlåtande.

Genomförandet är inte helt okomplicerat med tanke på att en del av verksamheten drivs av Kommunen och en del av Landstinget. T ex har de båda huvudmännen olika patientsystem, brand- och trygghetslarmen är olika. Fast telefoni kommer att finnas. Avtal om matleveranser, personaltvätt, patienttvätt, mediciner mm ska sägas upp och samordnas. Avsikten är att ha en leverantör för varje ämnesområde. I byggnaden finns utrymme för att inrätta ett kök, detta med tanke på önske-kost. Byggnaden hyrs av Uppsala Kommun.

Namnet på anläggningen är ännu inte fastställt. Information om anläggningen kommer att ges till personalen i hemvården, all primärvård och alla äldreboenden.