Närvarande:

Amil Sarsour, SIU
Johan Göthberg, Uppsala kommun
Mats Jonsson, Mariatjänst
Ulrica Backlund, Fyrisgården
Maria Matilainen, Fyrisgården
Kjell Jernberg, Vänsam
Johan Dahlén, Volontärbyrån
Henriette Widlundh, CIA
Percy Westerlund, UPS
Julia Cheung, Uppsala Stadsmission
Matilde Hardt, Uppsala Stadsmission
Lillemor Brånn, Diakonins Hus
Kommunens arbete med nationella minoriteter, Nina Klinge-Nygård, finsktalande samordnare informerar

Nina Klinge-Nygård, finsktalande samordnare inom kommunen informerade om Uppsala kommun som finskt förvaltningsområde. Det beräknas att det finns ca 15 000 sverigefinnar i Uppsala. Sveriges nationella minoroiteter och minoritetsspråk blev erkända 1 juni 2000. Dessa minoriteter är judar, romer, samer, sverigefinnar och tornedalingar. Det finns ca 700 000 invånare i Sverige med minoritetsbakgrund.1 jan 2010 trädde lag om nationella minoriteter och minoritetsspråk i bruk. Uppsala kommun är finskt förvaltningsområde. Mer finns att läsa i Ninas Power Point bilder som bifogad bilaga.
Aktuella frågor från föreningarna – presentationsrunda

Uppsala Pensionärsföreningars Samarbetsråd (UPS)

Percy berättar om UPS höstmöte med närmare 100 ombud. Verksamheter och aktiviteter på Storgatan 11 är i full gång. Besökande är mest intresserade av politiska frågor, föreläsningar, diskussioner i aktuella ämnen. Intresset för fysisk aktivitet har inte samma tyngd på Storgatan 11 i jämförelse med andra träffpunkter. Aktuell fråga för UPS är färdtjänstfrågan. Pensionärs- och handikapporganisationerna samarbetar i dialogen med kommunen.

Vänsam

Kjell berättar om Vänsam´s verksamhet som har sin bas i Nyby servicehus. Vänsam är en paraplyorganisation för ett flertal pensionärsföreningar i Gamla Uppsala/Nyby området. Vänsam firar sitt 20 års jubileum i år med bl a ett flertal seminarier.

Fyrisgården

Ulrica och Maria informerar om Fyrisgårdens verksamhet. Fyrisgården samarbetar med Stadsmissionen när det gäller barn från Romska familjer. Dialogmöte Fritid för alla är aktuellt.

Diakonins Hus

Lillemor informerar att nu har Diakonins Hus äntligen fått indraget rinnande vatten. I övrigt fortsätter verksamheterna bl a de med inriktning mot missbruk och barn och familj.

Samarbetsorganisationen för invandrarföreningar i Uppsala (SIU)

Amil berättar om SIU´s verksamhet som bl a sänder radio och arrangerar kvinnocafé.

Den 26/10 har SIU ordförandekonferens. Aktiviteter med simkurs och kvinnokafé fortskrider. I samarbete med Rädda Barnen pågår körsång. Den 25/11 aktivitet mot könsstympning. Minnesstund för alla de döda i havet kommer att ske på Stora torget fre 25/10.

Centrum för Ideellt Arbete

Henriette informerar om deltagandet på ett flertal mässor som CIA tillsammans med Volontärbyrån medverkat på och även arrangerat såsom Engagemangsmässan. Den 5 nov är det mingel för volontärsamordnare. 14 nov inbjuds till Afternoon tea med boktips för lättläst. 21 nov sker en föreläsning med medverkan från universitetet som gäller enkel och gratis marknadsföring för föreningar. 5 dec är det internationella frivilligdagen, anmäl intresse till CIA om du vill delta. Till sist en efterlysning om det är någon organisation som behöver en engelskspråkig volontär, i så fall hör av er!

Volontärbyrån

Johan informerar om volontärsamordningskonferens i Stockholm 26 okt. 16 nov är nästa utbildning för volontärsamordnare i Uppsala.

Uppsala Stadsmission

Stadsmissionen arrangerar aktiviteter den 17 okt, FN´s dag mot fattigdom. Mikaelsgården har många besökare, ökning av Romer och unga män med drogproblematik. Matilde berättar också om samarbetet med Fyrisgården. Julkampanj i startgroparna. Julia Cheung, nyanställd på Stadsmissionen presenterade sig och sitt uppdrag som insamlingstrateg.

 

Aktuellt från arbetet med den lokala överenskommelsen (LÖK)

Johan informerade om det aktuella läget runt den lokala överenskommelsen. En signeringsceremoni kommer att genomföras må 25 nov kl 17.30 – 20.00 på UKK. Uppsalas föreningsliv inbjuds till ceremonin och ges möjlighet att underteckna och därmed ansluta sig till överenskommelsen.

Hur ska föreningslivets plattform för samverkan utformas? Det kommer att vara en viktig punkt på ceremonin. Vilken funktion kan nätverket God Livsmiljö fylla i det fortsatta arbetet med överenskommelsen? Diskussion kring frågan.

Johan arbetar from september 75% på kommunledningskontoret. Det fortsatta ansvaret för implementeringen av den lokala överenskommelsen beslutade kommunfullmäktige vid mötet i maj att flytta över till kommunledningskontoret.

Nästa möte: Samarbetsorganisationen för invandrarföreningar, SIU inbjuder till årets sista möte tisdag 3 december kl 10 – 12.

Vid pennan
Johan Göthberg