Uppsala Pensionärers Samarbetsråd vill fråga kommunalrådet Erik Pelling när hans löfte om ett ”stadskort” i kollektivtrafiken för pensionärer kommer att införas i Uppsala stad och vi utgår från att det gäller hela kommunen. Det nuvarande ”pensionärskortet” kostar runt 4 500 kr per år och för många äldre är det för dyrt.

Bäst vore om Uppsala kommun gör som en del andra städer dvs att ha gratis kollektivtrafik för pensionärer under dagtid till exempel kl 09-15 vilket vi har krävt i överläggningar i KPR-Kommunala Pensionärsrådet, men inledningsvis vore ett så kallat busskort för 150 kr per månad välkommet. Löftet om 150 kronor per månad gav Pelling till Anita Berger vilket kunde läsas i UNT före valet.

UPS trafikgrupp (Karin Näslund-Westman, Mats Hallor, Leif Hällström och Lars O Ericsson) och UPS styrelsen.

> UNT