I en bra och viktig insändare, UNT 1 december, skriver Marianne Fohlström att hon känner sig diskriminerad av fyra stora organisationer angående fyra olika ämnen. I kommunens stora baslinjemätning och rundabordssamtal avseende Äldrevänlig stad visar undersökningen att den enskilt viktigaste frågan för medborgarna är att minska upplevd diskriminering på grund av ålder.

Uppsala Pensionärsföreningars Samarbetsråd, UPS presenterade för några år sedan World Values Surveys, WVS, undersökning ang ålderism för Uppsala kommun. Fram tills nu har vi enbart fått ett ljummet gensvar för detta stora problem.

Enligt gerontologiprofessor Lars Andersson definieras ålderism som ”fördomar eller stereotypa föreställningar som utgår från en människas ålder och som kan leda till diskriminering”. Undersökningen som WVS gjorde visar att ålderism trivs i vårt land. Generalsekreterare Bi Puranen säger ”när människor i det egna landet får ranka olika åldersgruppers sociala position rankar vi i Sverige de äldres position som näst lägst i världen”. Det är bara Estland som är värre än vi.

Den känsla som Marianne Fohlström upplever och det faktum att åldersdiskriminering av Uppsalaborna rankas som den viktigaste frågan är alltså ingen tillfällighet.

UPS välkomnar dessa uppgifter och att kommunen äntligen har upptäckt det stora problem som vi har i samhället. Nu återstår de beslut politikerna måste fatta i handlingsplanen för Äldrevänlig stad för att komma till rätta med ålderism/åldersdiskriminering som är så utbredd i vårt land.

För UPS

Jan Ask
Ordförande