UPS är kritisk till nytt linjenät för stadstrafiken i Uppsala. Såsom förslaget är presenterat skall äldre personer och handikappade inte åka buss. Det finns inte ett ord i förslaget om äldres- och funktionsnedsattas särskilda behov i trafiken. Utredningen utgår troligen från ett generellt synsätt.

Den bortser från att en ökande åldrande befolkning ställer särskilda krav på en linjeplanering ang busstrafiken i Uppsala. Med detta snäva synsätt faller det specifika för ett äldreperspektiv bort, vilket flera exempel i förslaget pekar på.

5 minuter fågelvägen innebär att tiden att ta sig till en hållplats inte är realistisk. Längre hållplatsavstånd och en snabbare ombordstigning oroar oss också. Stopptiderna ska kortas. Hur många rullstolar, rollatorer och barnvagnar ska hinna gå på eller av vid hållplatserna? Förutsättningarna för att medföra bagage på bussarna måste bli bättre. Särskilt på tänkta turer som ska trafikera de stora köpcentra utanför citykärnan. Att i denna förändring inte ta med MjukaLinjen skapar stor oro inför framtiden.

UPS undrar vilka politiska utgångspunkter som har legat till grund för förslaget till nytt linjenät. Bussar styrs av förare. Men när det gäller utredningen om nytt linjenät i Uppsala saknar vi den politiska styrningen. Vår förhoppning är att utredarna lyssnar på de människor som har särskilda behov för att kunna ta sig fram i trafiken. Och att man inte utgår från vältränade människor, utan gångsvårigheter, vid beräkning av omställningstiderna.

 

Jan Ask
Roland Edwardsson
Ewon Enqvist
Sven-Olov Larsson

Uppsala Pensionärsföreningars Samarbetsråd