Det är viktigt för människor i alla åldrar att motionera. Boule är ett bra och populärt sätt att röra sig på. Det finns en boulehall i Gottsunda. Det är långt att ta sig dit för dem som inte bor där.

Svårt också att ta sig in i hallen genom en liten bakdörr. UPS anser att en boulehall i kommunen är för lite. Dessutom höjer kommunen markeringsavgiften från 80 kr till 150 kr. Ansvarigt kommunalråd Erik Pelling tycker att det fortfarande är en kraftig subventionering från samhällets sida. UPS delar inte den uppfattningen

Pensionärerna täcker full hall och mer därtill (tävlingsdagar, fredagar). Ibland får då fyra lag dela på en bana. Det kostar 40 kr per person. Övriga dagar är det inte så många spelare då många anser att det är för dyrt med 30 kr per speltillfälle. Träning två ggr/vecka och en matchdag medför 100 kr i veckan. Spelkostnad för en månad blir 400/mån. Ta sig dit med buss (alla har inte bil) inom staden och spel blir total 240 kr (buss) + 400 (spel) = 640 kr per månad. Åker man från Bälinge t.ex. så blir det 1040/ mån. Alla har inte årskort.

Det är inte roligt att se dessa höjningar av olika priser för bl.a Uppsalas pensionärer. Många kvinnors pensionsinkomster är slut redan den 12 i varje månad.

Uppsala Pensionärsorganisationers Samarbetsråd

Jan Ask
Ordförande

Karin Näslund-Westman
Ledamot