Än en gång visar Uppsala kommun sin oförmåga att förbättra vården och omsorgen för äldre. Socialstyrelsens enkätundersökning för 2014, publicerat av SKL, visar att kommunen försämras och ligger bland de 25 % sämsta i landet på för människor viktiga områden när det gäller att förbättra tryggheten och omsorgen i vården.

Antalet personal som besöker en vårdtagare har blivit fler. Äldre väntar i snitt 82 dagar, vilket är en månad mer än genomsnittet för att flytta till ett särskilt boende. Måltiderna inom särskilt boende, som ska upplevas som en trevlig stund har försämrats. Andelen vårdtagare som upplever att det känns mycket tryggt att bo i särskilt boende har minskat och Uppsala ligger bland de 25 % sämsta i landet. Trots väldigt liten skillnad jämfört med förra årets resultat hamnar Uppsala kommun bland de 25 % sämsta för sju av tolv indikatorer mot fem av tolv för 2013.

Allt skulle ju bli så bra bara fler vårdboenden fick privata utförare. Verkligheten visar på något helt annat. Resultatet för Uppsala kommun: Mediokert.

Inom UPS är vi starkt oroade över den situation Uppsala kommun uppvisar när det gäller förmågan att leverera god och trygg vård och omsorg för äldre. UPS har vi ett par tillfällen påpekat detta på möten med Äldrenämnden. Men inget tycks hända. Finns det överhuvudtaget någon vilja till förbättringar?

För UPS

Jan Ask
Ordförande