Insändare ang ULs busslinjer och svar på Lena Larssons insändare införd 1 oktober 2017 i UNT.

Lena Larsson skriver i en insändare att hon är en av vinnarna när det gäller ULs nya busslinjedragning. Grattis Lena! Och därmed ska vi andra ”vara lite nöjda”. Uppsala Pensionärsföreningars Samarbetsråd, UPS har under lång tid varit kritisk till ULs nya busslinjedragning, utglesning av hållplatser samt att UL har tagit bort vissa hållplatser som innebär längre gångsträcka för många äldre människor.

UPS tänker inte vara nöjd och vi kommer även fortsättningsvis att kritisera dessa försämringar. Tyvärr måste jag konstatera att det finns människor som inte begriper att för äldre med gångsvårigheter kan ytterligare ett par hundra meter till en hållplats innebära en mycket stor påfrestning. Valet kan bli färdtjänst eller att helt enkelt stanna hemma.

Hur vore det om politikerna och tjänstepersonerna inom Kollektivtrafiknämnden pratade med sina kollegor inom hälso- och sjukvården då kan ni få information om hur svårt det kan vara för vissa äldre människor att gå långa sträckor. Men det är kanske att begära för mycket.

Jan Ask
Ordförande UPS