I tordags (19 februari 2015) publicerade Smer (Statens medicinsk-etiska råd) rapporten ”Robotar och övervakning i vården av äldre – etiska aspekter”. I rapporten lyfter rådet fram flera etiska frågor kring hälsorobotar och övervakning.
”Smer menar att robot- och övervakningsteknik har stor potential att förbättra vårdens och omsorgens kvalitet. Rådet anser emellertid att utveckling och introduktion av den nya tekniken måste ske på ett ansvarsfullt och etiskt godtagbart sätt. Detta innebär bl.a. att en individuell bedömning alltid måste göras om en hälsorobot eller en övervakningsteknik ska användas eller inte. Att lyssna till den enskilde individens önskemål och behov är mycket viktigt i denna process.”

Samtidigt hade UPS en pressträff på Storgatan 11 kring samma ämne. En journalist från P4 Uppland var med och vår ordförande Jan Ask fick svara på några frågor som direktsändes i programmet ”Förmiddag på P4 Uppland”. Här kan du lyssna på intervjun, 33 minuter in i programmet:

Känner du igen låten som följer intervjun? (klicka här för svaret)

Prenumererar du på SvD så kan du läsa SMER:s arbetsgrupps debattartikel.