Representanter från UPS styrelse fick inbjudan när Johan Lundqvist (MP) och tf chef Josefine Åhman invigde kommunens färdtjänst. Efter fyra års slit kunde Johan Lundqvist klippa det blå-gula bandet som innebär att kommunen driver Färdtjänsten i egen regi.

8 000 kommuninnevånare är beviljade färdtjänst och ca 300 000 resor per år utförs. I uppdraget ingår skoltransporter, transporter till daglig verksamhet, färdtjänst och riksfärdtjänst. Vid beställning av färdtjänst ringer kunden endast ett nummer och samtalet tas emot av en transportsamordnare som planerar färden. Ca 1 000 samtal per dag tas emot av personalen som är rekryterad från Polisens kommunikationscentral, SoS Alarms Ambulansdirigering, Taxis växel och Rebus som sköter sjukresor. De är språkkunniga men har framför allt stor lokalkännedom genom tidigare arbeten. Telefonväxeln är öppen mellan kl 06.00 och 22.00 vardagar och 8 – 22 lördag/söndag.

I beslutet om kostnader valde man mellan avstånd i km och UL:s zoner. Prismässigt var det ingen skillnad och man valde det senare. Zon 1 som omfattar de gröna bussarna i tätorten kostar det 40 kronor och i zon två, de gula bussarna inom kommunen kostar det 80 kronor. Om man väljer att resa ensam med i taxin kostar färden 80 kronor och då kan man ha med sig en medresenär utan kostnad. Samordning uppmuntras både utifrån priset och miljön.

Det finns också möjlighet att åka buss med färdtjänstkortet och man får då ett nollkvitto. Därför är det angeläget att behålla färdtjänstkortet för bussresor och visa upp för chauffören vid påstigning.

F n är handläggningen av ansökan om ledsagare i färdtjänst åtta veckor p g a anhopningen men den skall i fortsättningen bli endast fyra veckor. Det är angeläget att skicka in ansökan så fort som möjligt så den inte blir liggande hemma, hälsar Färdtjänstpersonalen.

 

Vi som deltog från UPS var kassören Sven-Olov Larsson och sekreteraren Ewon Enqvist