Att hantera kronor och ören i mynt i Sverige i dag är fullt av problem. Jag hörde talas om en pensionärsförening där kvinnan som är kassör fick ta hem kontanterna efter varje medlemsmöte och köpa egna varor för pengarna och skicka samma belopp från sitt giro till föreningen. Det fanns ingen butik på orten som tog emot kontanter.

Den här frågan om kontanthantering var uppe på UPS årsmöte den 22 mars. Då hade vi en tjänsteman från Länsstyrelsen i Uppsala som berättade vad som gäller och hon fick frågan om det är Länsstyrelsen som bestämmer att företag inte behöver ta emot kontanter. Hon kunde inte svara då men lovade återkomma. Nu har vi fått svaret.

Tjänstemannen har frågat en av juristerna på Länsstyrelsen och hon hänvisar till Riksbankens hemsida:

– Kan butiker neka att ta emot kontanter?

Huvudregeln är att kontanter är lagliga betalningsmedel och därmed ska accepteras vid betalning. Denna regel kan dock avtalas bort av affärer, restauranger etc. En butik kan alltså i princip vägra att acceptera kontanter överhuvudtaget, vägra acceptera mynt eller vissa valörer (t ex 1000-lappar). Ur ett konsumentperspektiv är det önskvärt att jag får informationen i god tid (t ex genom en skylt på dörren) så att jag kan välja om jag vill handla där eller gå någon annanstans.

Så man kan ju fundera. För vem eller vilka trycker staten upp mynt i Sverige!


Ewon Enqvist
Sekreterare i UPS