Kommentar till Insändaren i UNT den 6 dec om att sjukvården i äldreomsorgen måste förbättras. 

Uppsala Pensionärsföreningars Samarbetsråd (UPS) håller med om att sjukvården inom äldreomsorgen måste förbättras, vilket tidigare har påpekats av SPF i en insändare i UNT. Pandemin har synliggjort stora brister bl.a. brist på läkarkompetens på särskilda boenden. De mest sköra får inte fysisk kontakt läkarkontakt utan en undersköterska eller sjuksköterska får i ett telefonsamtal ordination att sätta in palliativ vård, alltså smärtlindring. Har den anhörige varit delaktig i beslutet? 

Inget ont om den kompetenta personal som håller på att slita ihjäl sig, men en lagändring måste till så att kommunen får anställa läkare. 

UPS har tidigt lyft frågan om den palliativa vården på boenden med Kommunala Pensionärs Rådet (KPR) och Äldrenämndens presidium. 

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) har nu granskat äldreomsorgen och UPS hoppas på en snar bättring. Läkarkompetens måste finnas på kommunens särskilda boenden!  

Samråd Äldres Vård, UPS arbetsgrupper som besöker särskilda boenden har vetskap om hur det fungerar på Boenden. Olika läkare ansvarar för olika boenden, hur ofta besöker läkaren fysiskt den enskilde på boendet? 

”Rondar” läkaren enbart fysiskt med verksamhetschefen för boendet, eller sker det per telefon? 

Varje person har rätt till den vård den behöver oavsett ålder utan att skickas in i döden med smärtlindring om den drabbas av Covid 19. 

UPS är övertygade om att flera liv kunnat räddas! Att falla för åldersstrecket, bäst före datum, är skrämmande! 

En lagändring måste till, minimikravet är att läkare måste finnas att fysisk tillgå på boenden oavsett om det är Covid-19 eller annan sjukdom man drabbas av. Människoliv är viktigare än vem som har pengapåsen och därmed är huvudman. 

Karin Näslund-Westman
Ordförande 
För Uppsala Pensionärsföreningars Samarbetsråd