Vid UPS AUs möten med Äldrenämndens presidium behandlas frågor av stor betydelse för oss äldre. Från mötet den 18/10 2012 noterar vi främst tre frågor av stor betydelse: 1. Lagen om valfrihet får betydelse både för hemvård och särskilda boenden. 2. Boendeplanen är på gång – den gäller främst särskilda boenden (se referat i ett tidigare inlägg). 3. Biblioteksservice upphör på de särskilda boendena. Våra åsikter i frågan är vitt skilda!

Se vidare minnesanteckningarna: Minnesanteckningar ÄLNs presidium 121018